Stopp en hal!

Heiter det stopp ein hal, stopp ein halv, stopp en hal eller stopp en halv? Eg har sett alt mogleg. Kva kjem dette uttrykket av?

Svar

Skriv helst stopp en hal i begge målformer.

Stopp en hal er opphavleg eit austnorsk sjømannsuttrykk basert på det engelske «stop and haul», ifølgje Norsk Riksmålsordbok i tydinga ‘stans med å hale; vent litt’. Vi har ein gammal parallell i gå en hal.

Det er godt mogleg at ordlaget snarare kjem av nederlandsk stop en haal ‘stopp og hal’, utan at det bør ha noko å seia for den norske skrivemåten.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter