Uttalen av ferd

Hvordan uttales ferd og sammensetninger med dette ordet?

Svar

Det finnes flere måter å uttale ordet ferd  én som historisk sett er basert på uttale av dansk skrift, og to som er basert på nedarvet uttale i norske dialekter.

Skriftuttalen er /færd/, mens nedarvet norsk uttale enten er /fæ:r/ (noen steder /fè:r/) eller (i østnorske dialekter:) /fæ:L/ med tjukk l. Kolonet står for lang vokal.

Uttalen uten d er knyttet til hunkjønnsvarianten ei ferd – ferda (/fær:a/ eller /fæ:La/) mens /færd/ er knyttet til felleskjønnsvarianten en ferd – ferden /færdn/.

Særnorske ord på ferd- har tradisjonelt stum d også i bokmålsuttale, jamfør Bjarne Berulfsens uttaleordbok:

Ferdefolk og ferdeskrin heter nå ferdafolk og ferdaskrin /fæ:ra-/ på bokmål, i tråd med dialektene ordene er tatt opp fra.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:24.11.2022 | Oppdatert:29.09.2023