Til stede, ikke tilstede eller til stedet

I vårt motto har vi formuleringen tilstede. Noen av medarbeiderne mener at det skal skrives til stede. Hva er riktig? Hvorfor heter det forresten stede?

Svar

Til stede – som i uttrykket å være til stede – skal skrives i to ord, akkurat som å være på plass. Sammensetninger med til stede skal derimot skrives i ett: tilstedeværendetilstedeværelse

Å tilstede er noe helt annet enn til stede. Tilstede er et verb (å tilstede) som betyr ‘tillate’, og som brukes lite i dag.

Det er altså ikke noe som heter å være *tilstede. Derimot er det noe som heter å komme til stedet.

Oppsummert: Da A kom til stedet (f.eks. ulykkesstedet), var B allerede til stede.

Historien bak stede

Stede i uttrykket til stede er en redusert gammel genitivsform av sted. På norrønt tok preposisjonen til genitiv. Det norrøne ordet for sted var staðr, som i genitiv entall het staðar. Det het altså til staðar på norrønt. Til stede har utviklet seg fra en tilsvarende eldre dansk genitiv. 

I mange lignende uttrykk finner en i stedet s, som i til sengs. Slike s-er finnes også der det ikke var s i det norrøne uttrykket, siden s alltid har vært så vanlig i genitiv. På nynorsk heter det til stades (tradisjonelt uttalt med stum d hvis målføregrunnlaget ikke er sunnmørsk).

Uttalen

Merk at stede i uttrykket til stede uttales annerledes enn stedet de fleste steder i landet. Stede har samme tonelag som bønner (tonem 2) mens stedet har samme tonelag som bønder (tonem 1).

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:16.02.2016 | Oppdatert:30.03.2023