Til stede, ikke tilstede eller til stedet

I vårt motto har vi formuleringen tilstede. Noen av medarbeiderne mener at det skal skrives til stede. Hva er riktig? Hvorfor heter det forresten stede?

Svar

Å være til stede skal skrives i to ord, akkurat som å være på plass.

Å tilstede er noe helt annet. Det er et verb som betyr ‘å tillate’, og som brukes lite i dag.

Stede i til stede er en redusert gammel genitivsform av sted. På norrønt tok preposisjonen til genitiv. Det norrøne ordet for sted var staðr, som i genitiv entall het staðar, og derfor het det til staðar på norrønt. Til stede har utviklet seg fra en tilsvarende eldre dansk genitiv. 

I mange lignende uttrykk finner en i stedet s, som i til sengs. Slike s-er finnes også der det ikke var s i det norrøne uttrykket, siden s alltid har vært så vanlig i genitiv. På nynorsk heter det til stades (med stum d).

Merk at stedetil stede uttales annerledes enn stedet i til stedet. Stede har tostavingstonelag (som bønner, ikke bønder). Det samme tonelaget har vi i det faste uttrykket i live, med en rest av dativ. 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter