Tankesmia eller tenketanken

Vi skal starte en tenketank, tenkesmie eller tankesmie. Hva bør vi velge? Og i tilfelle smie: Bør det hete smia eller smien i bestemt form?

Svar

Dere kan velge selv, men bruk helst ikke tenkesmie, for det er mest naturlig å sette smie sammen med et substantiv som viser til den typen ting som smis.

Da think tank ble et norsk fenomen, dominerte avløserordet tenketank i mange år, men tankesmie ser ut til å ha overtatt. Mens tenketank er velklingende, må elementene i tankesmie sies å ha bedre grunnlag i norsk språk og forestillingsverden. Dansk har forresten tænketank, svensk har tanksmedja.

Når det gjelder formen, altså den bestemte, har den særnorske smia de sterkeste røttene i norsk. Den gang det krydde av smier og smeder i landet, var det knapt noe sted utenom Bergen det het smien i folkemålet. Men bokmålet er oppmyket i konservativ retning slik at det nå kan hete både jenten, kuen, solen og smien. Dessuten er det tradisjon i bokmål for å bruke en-endelsen mer om åndens enn om håndens arbeid, så man kan tenke seg en arbeidsdeling mellom den konkrete smia og den «finere» tankesmien. Ulempen er at metaforen blir mindre levende når avstanden til det konkrete øker.

Det er altså ikke nødvendig å skille mellom smia med -a og tankesmien med -en. Om det likevel er en god idé, kan dere jo vie litt av det første møtet til å drøfte. Tankesmia stod sterkest da ordet var ungt, men den språklig sett nykonservative formen tankesmien fikk overtaket omkring 2006.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter