Prosenttegn i løpende tekst

Jeg holder på å lage en årsberetning. Kan jeg bruke prosenttegn (symbolet %) i den løpende teksten, eller må jeg skrive «prosent»?

Svar

Det finnes ingen regel som forbyr bruk av prosenttegn i løpende tekst.

Men i forlagsverdenen, i avisredaksjoner osv. er det en utbredt konvensjon å skrive «prosent» i løpende tekst, også etter sifferskrevne tall. Det tar selvsagt mer plass, men det gir teksten et roligere preg. Innenfor enkelte fag kan det rå andre konvensjoner, som man bør respektere.

Avledninger og sammensetninger med prosent (som f.eks. volumprosent) skrives alltid med bokstaver.

I tillegg finnes forkortelsen «pst.», som brukes på linje med andre forkortelser, og som vel har vært litt mer ansett enn prosenttegn i løpende tekst.

Prosenttegnet

I oppstillinger, på figurer og skjemaer o.l. brukes nesten alltid prosenttegn.

Når man først bruker prosenttegn, må man skrive tallet med siffer, ikke bokstaver. Det skal være mellomrom mellom tall og prosenttegn.

Et praktisk råd til slutt: For å unngå at tallet og tegnet havner på hver sin linje, kan man bruke «fast mellomrom» ved inntasting. I Windows gjør du dette ved å holde Ctrl og Shift nede samtidig mens du bruker mellomromstasten.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:16.02.2016 | Oppdatert:25.05.2022