«Og/eller» eller bare skråstrek (dvs. «eller»)?

Hvilken av disse formuleringene bør brukes?

A Passord/brukernavn er feil.
B Passord og/eller brukernavn er feil.

 

Svar

A kan bety noe annet enn B, men ofte er meningen den samme. Det kan være nok å bruke A hvis det i praksis ikke er til å misforstå.

Skråstrek betyr her det samme som eller (ikke og). Eller kan i vanlig norsk bety to ting, se på dette eksemplet:

x eller y 
1) enten x eller y («eksklusiv disjunksjon»)
2) x eller y eller begge («inklusiv disjunksjon»)

Formelen og/eller er blitt stadig mer populær på bekostning av eller i betydning 2. Formelen er ikke feil, men mange regner den som en uvane. 

Nødvendig?

Presiseringen og/eller er ofte unødvendig utenfor matematikken og logikken. Når man har vært nødt til å presisere i allmennspråket, har man gjerne valgt de gode og entydige formuleringene under (1) og (2) ovenfor: enten eller begge.

Presisjonsstrevet på individuelt nivå kan øke usikkerheten i språket sett under ett. Jo mer man bruker formelen til å presisere – i stedet for å overlate tolkningen til fornuften og stole på sammenhengen – desto vanskeligere gjør man det for andre å bruke eller på den tradisjonelle, fleksible måten. Når formelen i ditt eksempel B spøker i bakgrunnen, i kontrast til A, vil eller alene i A ser ut som en eksklusiv disjunksjon (1).

Vi mener at det fremdeles må være mulig å skrive x eller y og mene (2) når sammenhengen gjør meningen opplagt og det er omstendelig med «eller begge deler». Her er et eksempel på at det trolig hadde holdt med eller, siden de fleste ville ha forstått at kombinasjonsbrukere også var inkludert:

programmet [gjelder] for personer som er dømt for overtredelse … og som har problem med alkohol og/eller annet berusende eller bedøvende middel

Formelen har kanskje mer for seg i passord-eksempelet ditt.

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:05.03.2016 | Oppdatert:03.10.2023