I like måte

Hvordan staves det ofte brukte muntlige uttrykket /i lige måde/? Skrives det slik det uttales?

Svar

Det riktige er å skrive «i like måte», altså med k og t.

Før 1907 skrev man mer eller mindre dansk, og da skulle det være «i lige maade». I perioden 1907–1917 var det valgfritt med «i lige maade» og «i like maate» (norsk skrivemåte). I 1917 ble «i like måte» (altså også med moderne å) fastsatt som den eneste riktige skrivemåten.

Uttalen

Uttalen henger likevel igjen i dansken. Både i Bokmålsordboka og i Tanums store rettskrivningsordbok opplyses det at skrivemåten er «takk, i like måte», men at det ofte uttales /i lige måde/. Bjarne Berulfsen skriver i Norsk uttaleordbok (1969) at «i lige måde» og «kjøbmann» fremdeles må aksepteres som uttalevarianter ved siden av de bokstavrette med hard konsonant.

Uttrykket er et ganske snodig språklig fossil, for et slikt forhold mellom skrift og uttale er uvanlig i moderne norsk.

Andre uttrykk

Et annet uttrykk for i like måte er det enklere like så, som er uproblematisk. Mange steder er uttrykkene blandet sammen til i like så (ofte uttalt i li(g)e så). Denne sistnevnte hybriden kan ikke anbefales i skrift.

Det kan derimot takk det samme og takk like ens.

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter