Bestseller eller bestselger?

Hvorfor heter det bestselger i ordboka når folk uansett sier bestseller, som på engelsk?

Svar

Det har alltid vært vanligst å si /selle/ for selge også, så den enkleste måten å behandle selge(r) og bestselger på i norsk er å gi dem samme skrivemåte.

Det er riktignok ikke alle som uttaler selge med g, men det er nå engang skrivemåten med g vi har fra før. 

Rettskrivningshistorien

Selge og velge er grammatisk sett ganske parallelle verb. I gammelnorsk het det selja og velja. Skrivemåten med -g- har vi fra dansk. Uttale med g er historisk sett skriftuttale. Den er nok vanligere i dag i velge enn i selge. Det har vært svært vanlig å si /selle/ i bokmål.

Fra 1938 hadde bokmål faktisk valgfritt selle i skrift. Denne varianten slo imidlertid ikke an og ble redusert til sideform i 1959 før den ble tatt bort i 1981. De tilhørende fortidsformene var sol(l)te og sol(l)t.

Velje med -j- var sideform i bokmål fra 1938 til 1959, med fortid valte som hovedform fra 1938 til 1959 og som sideform til 1981. Siden har g-ene rådd grunnen.

Nynorsk, svensk og dansk

I nynorsk heter det å selje eller selja og ein seljar. Det gir bestseljar, ikke ulikt bästsäljare, som har vunnet fram i Sverige. Mens vi har tatt vare på g-en i bokmål, bruker danskene formen bestseller (sjelden bedstsælger). Men merk at de faktisk uttaler -sælger og -seller ulikt, slik at en annen skrivemåte i lånordet (eller oversettelseslånet) er bedre motivert hos dem.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter