Utstede og utstedelsesdato på nynorsk

Hva vil være korrekt nynorsk for bokmål utstede og utstedelsesdato? Det dreier seg om tekst på noen offentlig utstedte attester.

Svar

For utstede kan en bruke både skrive ut, ferde ut og utferde på nynorsk. Vi vil rå deg til å bruke utskrivingsdato for utstedelsesdato.

Noen spør om det ikke ligger noe mer autoritativt i utstedelse enn i det mer generelle utskriving, men oftest går det fram av dokumenttypen eller av hvem som har utstedt dokumentet, hva som ligger i «utskrivinga». Tre eksempler fra Magne Rommetveits synonymordbok Med andre ord (flere utgaver):

  • det må utstedes en fullmakt > det må gjevast / skrivast ut ei fullmakt
  • den under forsvarssjefen utstedte ordre > ordren som er send ut (pålagd) av forsvarssjefen
  • obligasjoner som er utstedt av den norske stat > obligasjonar som staten har ferda (skrive) ut (marknadsført)

Karl Arne Utgård har i sin Juridisk og administrativ ordliste:

  • utstede ihendehaverobligasjoner > skrive ut ihendehavarobligasjonar
  • utstede fullmakt > skrive fullmakt
  • utstedende myndighet > utskrivande styresmakt

Utstede overlapper i praksis med utferdige. Standardekvivalenten til utferdige er ferde ut / utferde, men også her anbefaler Rommetveit og Utgård av og til skrive ut og gi.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter