Til byen og/å handle

Skal det være å eller og i eksempler som «Jeg skal til byen [å/og] handle»? På engelsk ville jeg brukt to her, ikke and: «I’m going to town to do some shopping».

Svar

Det er riktig med og her.

Her bruker norsk og engelsk litt forskjellige konstruksjoner. Engelsk har underordning, som gir to. Engelsk to kan for øvrig oversettes med for å (som i «Jeg skal dra til byen for å handle»).

Norsk på sin side har grammatisk sett gjerne sideordning (med og), selv om det er et element av semantisk underordning. I setningen «Jeg skal til byen og handle» er det underforstått en infinitiv, dra eller: «Jeg skal [dra] til byen og handle». 

At vi har grammatisk sideordning med og i den fullstendige formuleringen, bekreftes av fortidsprøven. Den gir fortidsform (preteritum) på begge verbene: «Jeg drog til byen og handlet» – ikke «Jeg drog til byen å handle». 

Les mer om å eller og her.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter