Ta til etterretning/orientering

Er det noen forskjell mellom å ta noe til etterretning og å ta noe til orientering?

Svar

Å ta til etterretning betyr stort sett det samme som å ta til orientering, men kan også tolkes skarpere. 

Etterretning kommer opprinnelig av å rette seg etter noe, men ordet har i lange tider blitt brukt allment om nyheter, meddelelser og andre opplysninger, jf. også tysk Nachrichten ‘nyheter’. Til etterretning kan dermed bety det samme som til underretning og til orientering.

Synonymi eller nyanser?

Når det har vært en nyanse, har til underretning og til orientering vært det mildeste, for eksempel i informasjon fra underordnede til overordnede. Den andre veien har informasjonen oftere blitt fulgt av uttrykket til etterretning.

Men ifølge Norsk Riksmålsordbok (NRO) er å ta til efterretning bare å

(foreløbig) erkjenne mottagelsen av (noget) uten å uttale sig mere om det: saken blev tatt til efterretning

Dette er jo ikke særlig strengt. Men vi kan finne svært gamle eksempler på at det ikke ligger særlig mye mer i til etterretning.

Både lokalpolitikere og rikspolitikere oppfatter det ulikt, jf. VG 25.5.1994 (s. 4–5), se også utklippet nedenfor.

Hvis man vil gardere seg mot misforståelser, kan det være lurt å bruke helt andre ord.

Mer om etterretning fra ordbøkene

NRO ovenfor viser ikke til å rette seg etter noe. Potensielt mer forpliktende virker dette samme sted: 

«ta sig noget til efterretning» til oplysning, til påminnelse, rettledning

I den historiske Ordbog over det danske Sprog står at til efterretning kan være strengt:

til oplysning (om hvordan man skal forholde sig), til rettesnor olgn. (egl. som vbs. til udtr. rette sig efter (jf. efterrettelig)

men å ta til efterretning er likevel bare å

anerkende modtagelsen af en meddelelse olgn. uden i øvrigt (foreløbig) at tage stilling dertil ell. foretage sig noget i den anledning

Altså som i NRO. Men i moderne dansk ser vi det samme som i moderne norsk, jf. de to betydningene av tage til efterretning i Den Danske Ordbog:

1 modtage og notere sig en meddelelse, en afgørelse el.lign. uanset hvad man mener om den
2 modtage en besked og rette sig efter den

Svenska Akademiens ordbok ser vi at sammenblandingen ikke er et nytt fenomen.

Orientering

Hverken underretning eller etteretning er særlig gjennomsiktige ord for nordmenn. Det er kanskje derfor ta til orientering i 1960-åra begynte å konkurrere med de to andre uttrykkene i den «uforpliktende» betydningen. Til orientering, f.eks. å være eller gjengi eller til og med motta noe til orientering, var en kjent formulering fra før, så spranget var ikke stort. 

Med ta til orientering (for etterretning) unngikk man tvetydighet når man bare ville vise til det å registrere informasjon. Men det bidro egentlig ikke til å gjøre etterretning mindre tvetydig.  

Mange har skrevet til oss og fortalt at man i deler av forvaltningen har operert med et tydelig skille mellom etterretning og orientering. Et slikt skille er naturligvis reelt der man faktisk retter seg etter det. Ingen har foreløpig vist til noen kilde der uttrykkene er strengt og ulikt definert. 

I utklippet fra VG nedenfor kan du se hvor ulike oppfatninger rikspolitikerne hadde av ta til etterretning i 1994.

Rikspolitikerne til VG i 1994

Alternativ

Hvis man bare mener merke seg eller notere seg, kan det være greit å si nettopp det. I tradisjonell nynorsk heter det forresten å ta til vitring eller til vitende, jf. verbet å vite.

Vi kunne hatt bruk for et entydig alternativ til etteretning også i den skarpe betydningen.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter