Skjenkebevilgning eller skjenkebevilling?

Heter det skjenkebevilgning eller skjenkebevilling?

Svar

Svaret er skjenkebevilling (nynorsk skjenkjeløyve).

Å beville er å gi lov (gi løyve). Å bevilge er å gi penger (løyve penger).

Bevilling = løyve. Bevilgning = løyving på nynorsk.

På nettsidene våre finner du flere eksempler på ord som er til forveksling like.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter