Rett og riktig

Vi diskuterer om «helt rett» er like korrekt som «helt riktig».

Svar

I Bokmålsordboka er rett definert som ‘riktig, korrekt’ og riktig er definert som ‘rett, korrekt’.

Helt rett er helt riktig, og helt riktig er helt rett. 

Flere har skrevet og spurt om det er riktig å bruke rett i uttrykk som:

  • rett mann på rett sted
  • rett tid, rett kvalitet, rett pris
  • rett kompetanse til rett tid på rett sted

Svaret er ja.

At rett har andre betydninger i tillegg, som ‘rak, bein’, er ikke noe problem. Det viser bare hva som opprinnelig ligger i begrepet. Alle vet at det ikke er noen motsetning mellom rettskrivning og løkkeskrift, og at rettskrivning handler om å skrive rett i betydningen ‘riktig’.

Når dette er sagt, må det legges til at begge ordene ikke er brukt like mye i alle sammenhenger om det korrekte. Det kan derfor være verdt å studere eksemplene i Bokmålsordboka.

Rett (og rettelig) er det eldste i norsk; det er i slekt med latin rectus. Senere har vi fått riktig fra tysk (ricthig/richtich). Det er egentlig bare rett + ig. Dialektalt har vi forresten også rektig.

Rett og riktig er et gjensidig forsterkende par av om lag samme slag som glad og fornøyd.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter