Milepæl og milepælssamtale på nynorsk

I seniorpolitikken vår nyttar vi omgrepet «milepælsamtale». Finst det eit omgrep med same meiningsinnhald på nynorsk?

Svar

I konkret tyding er det milestein og milestolpe som er dei tradisjonelt mest brukte orda på nynorsk. Milesteinssamtale burde vera greitt.

Milestein kan brukast i overført tyding og i samansetningar på line med milepæl. Generelt heiter pæl helst påle på nynorsk, men det kan ikkje brukast her.

På bokmål bør det nok heita milepælssamtale med to s-ar, i alle fall dersom ein skriv milepælsplan, som er det vanlegaste.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter