Mål, målsetting, formål

Det ser ut til at formål, målsetting og mål ofte brukes i samme betydning. Men de tre ordene betyr vel ikke det samme?

Svar

Formål, målsetting og mål har dels sammenfallende betydning, dels separate bruksområder der de ikke kan erstatte hverandre. Det er vanskelig å gi klare regler for bruksområdene.

I Bokmålsordboka er det satt opp slik (fellesnevnere understreket her):

formål  'sak; endelig mål, sikte; tanke, hensikt, plan'

mål (bet. 9) 'sted en er på reise til, endepunkt; noe en arbeider for, strever etter å oppnå; formål, plan, mening'

målsetting 'program, plan, mål' (og dessuten 'det å fastsette et mål som skal nås')

Som vi ser, overlapper de tre ordene hverandre i det at de alle kan bety både 'plan' og 'mål'.

Mål kan sies å være mest allment.

Formål viser gjerne til hensikten eller meningen med noe snarere enn resultatet. (Ellers kan formål bety 'sak', som godt formål.)

Målsetting viser ideelt sett til det å sette mål. De satte eller nådde målene er jo ganske enkelt målene. Men målsetting er et moteord som ofte brukes uten hensyn til slike nyanser. Målsetning med -ning er utenfor rettskrivningen. Det kunne tenkes å vise mer til de enkelte resultatene av eller eksemplene på målsetting, men det er i så fall et helt overflødig ord. 

I en setning som «vår målsetting har vært for optimistisk» kan det dreie seg både om prosessen å sette seg mål og om selve målet (eller målene). Mange vil mene at mål er dekkende også her, siden det jo forutsetter målsetting. 

Merk at målsetting også kan bety ‘det å sette mål på detaljene i en konstruksjonstegning e.l.’. Målsette er en fagterm blant annet i arkitektfaget.

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter