Kasse og eske

Vi diskuterer forskjellen på en kasse og en eske. Vi er enige om at en kasse er større enn en eske, men når går en eske over til å bli en kasse? Eller er forskjellen den at en eske har lokk?

Svar

Ifølge Bokmålsordboka betyr eske og synonymet øskje ‘kasse, kartong, beholder’. Kasse har en rekke ulike betydninger, men i den betydningen dere spør om, forklares det som ‘(oftest firkantet) beholder av varierende størrelse’. Det går ikke noe absolutt skille mellom kasser og esker, men det finnes nok mer og mindre typiske representanter for hvert slag.

Man kan lese Bokmålsordboka slik at en kasse er en slags eske, men det er litt enkelt. Kasser er jo ofte er større enn esker, som dere sier. Og selv om eske etymologisk er ‘beholder av (treet) ask’, er ei typisk kasse i dag gjerne av mer solid materiale enn ei typisk eske, jamfør at det heter skoeske (papp) men sigarkasse (tre). (Riktignok er det mulig å hevde at ei sigarkasse er en slags treeske, jamfør Ordbog over det danske Sprog.) 

Skoeske og sigarkasse har begge lokk, så dette er ikke avgjørende.  Men det stemmer nok at esker oftere enn kasser har lokk. Esker har dessuten oftere andre fasonger enn firkantet, jf. f.eks. hatteeske

Dette gjelder altså bruk i allmennspråket. Om eske eller kasse er klart definert som fagord på visse områder, vet vi ikke, men det er mulig.

Etymologi

Ei eske er som nevnt opprinnelig en beholder av ask, mens kasse via omveier kommer fra latin capsa ‘boks, beholder’ (særlig for bøker). Men etymologien har ikke det siste ordet når dagens betydning skal bestemmes, tvert om. Både kasser, esker og selve ordene for disse tingene er så å si selv beholdere som er fylt med nytt innhold gjennom århundrene.

Akkurat hvilke sammensetninger som har fått -kasse som andreledd i motsetning til -eske, henger nok også sammen med import av varer, beholdere og tilhørende ord for beholdere gjennom tidene. Det har nok også vært dialektale forskjeller på dette området i Norden.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter