Hvis eller viss

Kan en skrive viss også når en mener ‘dersom, om’, altså det samme som hvis?

Svar

Ja, hvis og viss er jamstilte skrivemåter. Hvis er mest brukt.

Slik står det i Bokmålsordboka:

Siden 2005 har hvis og viss vært jamstilte skrivemåter på bokmål i betydningen ‘dersom, om’ («viss du vil, kan du få» eller «hvis dere inviterer oss, kommer vi»). Mellom 1959 og 2005 var viss i denne betydningen såkalt sideform (utenfor læreboknormalen). 

På nynorsk er viss den eneste tillatte skrivemåten av ordet, men det vanligste har til nylig vært å bruke helt andre ord, særlig dersom eller om.

Merk at viss ikke kan brukes for å angi eiendom eller tilhørighet. Det kan fortsatt bare hete «en mann hvis identitet er ukjent, ble funnet død i går kveld».

Merk videre at vi også har et helt annet ord som heter viss. Det er et adjektiv som betyr ‘sikker, utvilsom’ («være viss på noe», «sikkert og visst») eller ‘bestemt’ («med visse mellomrom»).

(Noe helt annet, som du ikke finner i ordbøkene, er det konstruerte ordet hviss, som kan brukes innenfor logikken. Det svarer til engelsk iff (av if) og betyr ‘hvis og bare hvis’.)

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter