Hva betyr «innen»?

Hva ligger i ordet «innen»? Omfatter «innen torsdag» også torsdag, eller går grensa natt til torsdag klokka 00.00?

Svar

Dagen bør være medregnet, men man kan ikke stole på at det er ment slik. Den som skriver, bør velge andre formuleringer.

Tidspunkt: før (= greit!)

Når ordet etter «innen» betegner et tidspunkt, for eksempel torsdag klokka 12, er det grei skuring. Da betyr det det samme som seinest og før.

Tidsrom: seinest (men bruk helst noe annet!)

Når ordet etter «innen» betegner et tidsrom, som en dag eller et år, kan det være uklart hva som er ment: før eller seinest. Disse to nærsynonymene skiller lag når det er tale om tidsrom! Råd: Velg før eller seinest i stedet eller sett et tidspunkt som frist.

Det er særlig frister satt til den første i måneden (eller uka) som skaper tvil. Det er ikke rart om «innen 1. juni» tolkes som ‘før utgangen av mai’. Innen + årstall kan også være vanskelig å tolke – om man ikke alt er inne i det aktuelle året.

Hvis selve utsagnet åpner et tidsrom, som «innen to timer» (altså regnet fra nå), er det likevel greit å bruke innen.

Gammelt tvilsspørsmål

Diskusjonen er gammel. Under odelstingsforhandlingene om endringer i skatteloven i 1893 falt disse ordene:

 I Norsk Skoletidende fra 1912 har pipa en litt annen lyd:

 

Råd fra 1983

Her er et tidligere svar fra Språkrådet, hentet fra boka Råd om språk: