Human død om dyr?

Er det rett å bruke ordet human i setningen «dyret ble drept på en human måte da bilen kjørte på det»?

Svar

De fleste lesere skjønner nok at dyret ble drept momentant og slapp å lide. Men ordvalget er kanskje ikke helt treffende.

Ifølge Bokmålsordboka betyr human enten

menneskelig 1 ‘som gjelder eller hører til mennesket’, eller
menneskelig 2 ‘menneskekjærlig, vennlig’ (Nynorskordboka har ‘omsynsfull’ for vennlig.)

Den første betydningen er neppe relevant (jf. et eksempel som human/menneskelig genetikk)

Den andre betydningen nærmer seg den aktuelle, men mangler et aspekt. Det er jo ikke menneskevennlig som er ment med overskriften, men snarere (relativt) dyrevennlig på en måte som sømmer seg for mennesker.

«Human behandling av dyr» har man snakket om siden attenhundretallet. Dette er fanget opp i en parentes i Det Norske Akademis ordbok under betydning 3: ‘som viser eller vitner om respekt for mennesker (eller dyr); menneskevennlig; hensynsfull’. Grunnlaget for betydningen er nok det vi finner i Ordbog over det danske Sprog: som lægger vægt paa ell. bærer præg af dannelse ell. forædling af de menneskelige evner og kræfter’. Det humane kan altså tøyes langt.

Men det finnes grenser. Human avliving av dyr er tross alt en gjennomtenkt handling. Det er rart å blande humanitetsbegrepet inn i en ulykke slik det er gjort i overskriften, på samme måte som det er rart å snakke om mer og mindre dyrevennlige påkjørsler. 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter