Human død om dyr?

Er det rett å bruke ordet human i setningen «dyret ble drept på en human måte da bilen kjørte på det»?

Svar

De fleste lesere skjønner nok at dyret ble drept momentant og slapp å lide. Men ordvalget er kanskje ikke helt treffende.

Ifølge Bokmålsordboka betyr human enten

menneskelig 1 ‘som gjelder eller hører til mennesket’, eller
menneskelig 2 ‘menneskekjærlig, vennlig’ (Nynorskordboka har ‘omsynsfull’ for vennlig.)

Den første betydningen er neppe relevant (jf. et eksempel som human/menneskelig genetikk)

Den andre betydningen nærmer seg den aktuelle, men mangler et aspekt. Det er jo ikke menneskevennlig som er ment med overskriften, men snarere (relativt) dyrevennlig på en måte som sømmer seg for mennesker. Under betydning 3 i Det Norske Akademis ordbok finner vi en parentes som viser den utvidede betydningen:

som viser eller vitner om respekt for mennesker (eller dyr); menneskevennlig; hensynsfull; menneskelig

«Human behandling av dyr» har man snakket om siden attenhundretallet. Grunnlaget for betydningen er nok det vi finner i Ordbog over det danske Sprog: som lægger vægt paa ell. bærer præg af dannelse ell. forædling af de menneskelige evner og kræfter’. Slik sett kan et dyr neppe drepe et annet på en human måte.

Det humane er et relativt begrep som kan tøyes langt, til og med til slakting. Men det finnes grenser. Human avliving av dyr er tross alt en gjennomtenkt handling. Ulykker er ikke gjennomtenkte. Humanitetsbegrepet blir litt malplassert her. Det blir nesten like pussig som å snakke om dyrevennlige påkjørsler. 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter