Felleski eller fellski?

Hvorfor har de populære felleskiene fått dette navnet? Jeg har lært at det heter skinnfell, og at det heter musefelle. Hvis du har ski med fell under, ikke felle, da heter de plutselig felleski?

Svar

I utgangspunktet er fellski riktigst. Første gang ordet står på trykk, er det i nettopp denne formen, i Skismøringens historie (1977). Det er også slik ordet står oppført i Bokmålsordboka og Det Norske Akademis ordbok.

Sammensetninger med enstavelsesord som førsteledd kan godt ha en fuge-e (jf. f.eks. skald + dikt = skaldedikt), men det som bør avgjøre om en sammensetning skal få -e-, er om andre sammensetninger med det samme førsteleddet får det. Andre sammensetninger med fell har ikke -e-, jf. fellberedning, fellmaker, fellskinn

Kollisjonen med ei felle er, som du peker på, uheldig. Feller (‘skinnfeller’, nynorsk fellar) opptrer jo gjerne i samme kontekst som feller (til fangst, nynorsk feller). På ski kan vi til overmål ha rottefeller over og skifeller under!

Utilstrekkelig grunnlag for felle-

Fellene under ski kommer i par og omtales oftest i flertall. Noen føler at -e- da blir riktigst i sammensetninger.

Substantiv i genitiv flertall i gammelnorsk sluttet på -a, og i sammensetninger ble dette med tiden til -e-, så det finnes en generell språkhistorisk tendens som fellefolket kan støtte seg til. Men det er langt fra noen absolutt regel at vi knytter -e- til flertallsbegrepet. I så fall måtte det ha hett (bare) stavetak, leggeskinner og fotetøy (for ikke å si føttertøy). Det står uansett fast at fell alltid ellers heter fell- i sammensetninger, uavhengig av antallet tenkte feller.

En annen viktig grunn til at fuge-e-en brukes, er nok at mange tenker lite på hva entallsformen av feller under skiene er. Ikke alle unge mennesker kjenner ordet fell i sin opprinnelige betydning.

En tredje felle-grunn kan være tiltrekning fra rulleski og frastøtning fra fjellski. Med formen felleski kan man sikkert unngå enkelte misforståelser i en sportsbutikk med bakgrunnsstøy.

Bjørnen med sin lodne feld

I bokmål kan de som mangler a-endelser i repertoaret, skrive fellen for fella, slik at musefellen i prinsippet blir tvetydig (fangstredskapet eller skinnet). Men de fleste skiller mellom fellen (skinnet) og fella (som man kan gå i). Enda tydeligere ville det ha blitt om det het henholdsvis felden og fella. Felden er den etymologisk «riktige» skrivemåten av fellen, på linje med kvelden for kvellen. Men skrivemåten med -ll- har satt seg, så det er for sent å innføre feldski

Likevel er det bra om vi kan skille mellom fell(er) og felle(r) der det er mulig. Derfor foretrekker vi skrivemåten fellski selv om varianten felleski er blitt dominerende i løpet av kort tid.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter