Det motsatte av «fortøye»

Hva er det motsatte av å fortøye?

Svar

Det må være å kaste loss, eventuelt gjøre loss.

Å losse er også mulig, men det vil lett bli misforstått.

Langs kysten har man dessuten brukt de litt mer rotnorske uttrykkene kaste laus(t) og hive laus(t).

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter