Det lengste ordet i norsk?

Jeg lurer på hva som er det lengste ordet i norsk. Kan dere svare?

Svar

Nei. Det finnes ikke noe enkelt svar på dette. Noen uhøytidelige forslag finner du likevel lenger nede i teksten.

Vi ber lesere som er ute etter fasitsvar, om å slutte å lese her. 

Sammensetninger: ingen grense i prinsippet, diffus grense i praksis

Det lengste ordet må være et sammensatt ord. I norsk er det lett å lage nye ord ved å sette sammen ord vi alt kjenner. Dette kan en drive på med så lenge man vil, som en lek. I virkeligheten finnes det likevel psykologiske og praktiske grenser for hvilke sammensetninger som i lengden er brukbare på ulike områder. Men disse grensene er diffuse.

Derfor finnes det ikke noe skikkelig svar på spørsmålet.

Begrenset lengde: avledninger og rotord

Det kan være av interesse å holde sammensetninger utenfor. De nest lengste ordene er avledninger. Avledninger har affiks uten selvstendig mening, som de understrekede leddene i unøyaktighet. Man kan også lete etter det lengste rotordet eller det lengste enstavingsordet (ord med bare én vokal eller diftong, som struts eller sprengt), eventuelt en bøyningsform av et konsonantrikt ord (f.eks. skvaldrende). Her går det nok an å komme nærmere et fasitsvar. Prøv selv og send oss forslag!

Seriøs bruk av sammensetninger

Hvis det skal ha noen mening å leite etter det lengste ordet i norsk, må vi vel se etter et som har vært brukt i fullt alvor i lengre tid. Øystein Sundes sangtittel «Over­buljongterning­pakkmester­assistent» kvalifiserer nok ikke.

Artsnavn er derimot seriøse saker. Hos Artsdatabanken finner vi blant annet bergskrinneblom­bladskimmel (26 bokstaver), svartrumpe­slank­stilettflue (26) og filippiner­flaggermus­papegøye (27).

Går vi til rettskrivningsordbøkene, ser vi at Bokmålsordboka slår Nynorskordboka ned i støvlene med menneskerettighets­erklæring jf. nynorsk menneskeretts­fråsegn) og forsiktighets­foranstaltning (nynorsk tryggings­åtgjerd). Begge har 27 bokstaver.

Et par eksempler på virkelig lange sammensetninger som beviselig har vært i bruk, er landsdels­beredskaps­fylkesmanns­embetene (St.prp. nr. 1 2003–2004) og nytelses­middel­arbeider­forbund (en del av organisasjonsnavnet Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund). Det lengste har 36 bokstaver i ubestemt form.

I faget statistikk brukes ordet sannsynlighetsmaksimeringsestimator (35 bokstaver) og produktmomentkorrelasjonskoeffisient (36).

To Guinnes-rekorder

I Guinness rekordbok 2001 (s. 246) står det at man ved Forsvarets forskningsinstitutt, avdeling for elektronikk, har kommet til at Norges lengste ord med mening må være minoritets­ladningsbærer­diffusjons­koeffisient­målings­apparatur (60 bokstaver). Et annet ord som skal ha stått i Guinness rekordbok, er fylkes­trafikk­sikkerhetsutvalgs­sekretariatsleder­funksjon.

 

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter