Det lengste ordet i norsk?

Hva er det lengste norske ordet?

Svar

Vi har ikke noe sikkert svar, og det er ikke sikkert det lar seg gjøre å gi noe godt svar heller.

Det lengste ordet må iallfall være et sammensatt ord. I norsk er det lett å lage nye ord ved å sette sammen ord vi alt kjenner. Dette kan en drive på med så lenge en vil, som en slags lek.

Det kan også være av interesse å holde sammensetninger utenfor. De nest lengste ordene er avledninger. Avledninger har affiks uten selvstendig mening, som unøyaktighet. Man kan også lete etter det lengste rotordet eller det lengste enstavingsordet (ord med bare én vokal eller diftong), eventuelt en bøyningsform av et slikt ord (kanskje noe i retning av struts og sprengt).

Hvis det skal ha noen mening å leite etter det lengste ordet i norsk, må det vel være et som noen har brukt i fullt alvor. Øystein Sundes sangtittel «Overbuljongterningpakkemesterassistent» er morsom, men ordet er nettopp av den typen som ikke er brukt i fullt alvor. Det finnes nok diffuse – men virksomme – psykologiske og praktiske grenser for hva som i lengden er brukbart på ulike områder.

Noen kilder

Et par eksempler på virkelig lange sammensetninger er landsdelsberedskapsfylkesmannsembetene (St.prp. nr. 1 2003–2004) og nytelsesmiddelarbeiderforbund (en del av organisasjonsnavnet Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund). Det finnes altså brukbare ord som kommer opp i nærmere førti bokstaver.

I Guinness rekordbok 2001 s. 246 står det at man ved Forsvarets forskningsinstitutt, avdeling for elektronikk, har kommet til at Norges lengste ord med mening må være minoritetsladningsbærerdiffusjonskoeffisientmålingsapparatur (60 bokstaver). Et annet ord som skal ha stått i Guinness rekordbok, er fylkestrafikksikkerhetsutvalgssekretariatslederfunksjon.

Går vi til rettskrivningsordbøkene, slår Bokmålsordboka Nynorskordboka ned i støvlene med menneskerettighetserklæring (nynorsk menneskerettsfråsegn) og forsiktighetsforanstaltning (nynorsk tryggingsåtgjerd).

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter