Arveloven

Utvalget som arbeider med ny arvelov, skal sørge for at den nye loven har god systematikk og et enkelt og klart språk.

Et forslag til ny arvelov ble overlevert Justis- og beredskapsdepartementet 10.2.2014. I pressemeldingen fra JD heter det blant annet: «Utvalget har arbeidet for finne tidsmessige og balanserte løsninger. Det har vært en målsetning å gi klare og enkle regler som gir forutsigbarhet, og som virker konfliktdempende. Et klart og brukervennlig språk har også vært høyt prioritert i utvalgets arbeid.»

Les hele pressemeldingen på regjeringen.no 10.2.2014.

I mandatet for arvelovutvalget heter det blant annet at «lovforslaget bør [...] ha en god systematikk og et enkelt og klart språk».

Lovutkastet har vært på høring. I høringsbrevet av 31.3.2014 heter det blant annet: «Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring arvelovutvalgets utredning NOU 2014: 1 Ny arvelov. Arbeidet med forslaget til ny arvelov har vært en del av Klarspråk-prosjektet. Departementet ber derfor særlig om høringsinstansenes syn på om lovforslaget anses brukervennlig og forståelig.»
Høringsfristen var 1. september 2014. Saken er under behandling.

Les om høringen her.

 

Sist oppdatert 14.3.2017

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter