Trykt eller trykket?

Jeg er sikker på at det før het «boken er trykt». Er det noen endring i hva som er tillatt etter språkendringene i 2005? Det er svært mange her i advokatfirmaet vårt som helst vil skrive «boken er trykket». Kan vi få det sort på hvitt hva som er riktig?

Svar

Etter 2005 kan man velge mellom «er trykt» eller «er trykket» i de fleste betydningene, f.eks. «knappen er trykt/trykket inn», «han er nedtrykt/nedtrykket». I forbindelse med trykking av bøker godtas imidlertid bare trykte – har trykt.

Dette skillet er gammelt og finnes også i dansk. Det å bøye verb med fortidsendelsen -et er generelt vanligere i dansk, men formen har trykket brukt om bøker er så å si en særnorsk hyperdanisme.

Trykte – trykt i alle betydninger har vært det vanligste i norsk talemål, men trykket (og folkemålsparallellen trykka) er på frammarsj.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter