Strikken eller strikket?

Heiter det ein strikk eller eit strikk (som i til dømes hårstrikk)?

Svar

I tydinga ‘elastisk band el. snor’ er strikk berre hankjønnsord (strikken) i både nynorsk og bokmål.

Dette gjeld også når ordet er samansett med andre ord, som i gummistrikk og hårstrikk.

Men strikk kan godt vera inkjekjønn dialektalt, det er ikkje noko gale med det. I trøndersk kan det t.d. heita /et strekk/. Dette kunne ha peika mot ein samanheng med eldre svensk, der inkjekjønnsordet streck vart nytta, men vi har fått rapport om eit strikk frå heilt andre kantar av landet òg, jamvel Bergen.

I nynorsk og dialektar finst det òg eit ord strikk som tyder ‘strikkety’. Det er inkjekjønn og heiter altså strikket i bunden form. For bokmål gir Tanums store rettskrivningsordbok (10. utgave) opp eit ord strikk med tydinga ‘strikka vare’. Det er eit hankjønnsord.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter