Ris bak spegelen

Kvifor kallar ein eit skjult trugsmål for riset bak spegelen? Eg skjønar at det er tale om riset som straffereiskap, og at reiskapen er skjult bak spegelen – men kvifor nett spegelen? Og kva kan ein elles seia om dette uttrykket?

Svar

I gamle dagar var plassen over eller attom spegelen nytta som lagringsstad for bruksting, seier Ordbog over det danske Sprog under «spejl 1.1»:

(især tidligere) om pladsen over ell. bag ved spejlet (i stuen) som opbevaringssted for forsk. brugsgenstande.

Riset (til kosting eller rising) var ein av dei bruksgjenstandane som kunne finnast der. Eit gammalt døme finn vi hjå H.C. Andersen (sjå nedst på s. 227). 

I dansk-norsk er riset bag spejlet / riset bak speilet eit gammalt ordlag, medan riset bak spegelen (gjerne uttalt /speielen/) dukkar seinare opp i landsmål/nynorsk. Det seier kanskje noko om interiøret og den økonomisk evna i gamle dagar. Det vanka sikkert ikkje mindre ris i Noreg, men det var lenger mellom speglane på bygda.

Riset var helst av bjørk, og særleg i dansk har ein tala om birkedommeren (bag spejlet) eller birkefogden (bjørkefuten). Han er òg nemnd i det norske folkeeventyret Dumme menn og troll til kjerringer.
 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter