Overfor eller ovenfor?

Hva er forskjellen på overfor og ovenfor?

Svar

Ovenfor/ovafor (nynorsk ovanfor) betyr ‘høyere oppe’. Overfor betyr ‘midt imot’, ‘vis-à-vis’, ‘andsynes’.

Overfor viser altså til et vannrett forhold, mens ovenfor viser til høydeforskjell.

Nedenfor er noen eksempler:

OVENFOR (loddrett)

  • teksten ovenfor
  • inngangen ovenfor det røde huset (= inngangen lenger oppe)

OVERFOR (vannrett)

  • inngangen overfor det røde huset (= f.eks. inngangen på den andre sida av gata) 
  • Jeg sitter overfor sjefen min (= ansikt til ansikt med, f.eks. på den andre sida av bordet)
  • Vi foreslår følgende overfor landsstyret …
  • Spania står overfor en miljøkatastrofe 

Det er både logisk og fysisk umulig å være «ydmyk ovenfor Gud», som mange skriver. Man står i beste fall overfor Vårherre. 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter