Overfor eller ovenfor?

Hva er forskjellen på overfor og ovenfor?

Svar

Ovenfor/ovafor (nynorsk ovanfor) betyr ‘høyere oppe’. Overfor betyr ‘på den andre sida’ (‘midt imot, andsynes’).

Ovenfor viser altså til høydeforskjell (slik over vanligvis gjør), mens overfor viser til et vannrett forhold.

Betydningsmessig er det en sterkere sammenheng mellom over og ovenfor enn mellom over og overfor. Det er viktig å ikke la seg lure av den overflatiske likheten mellom de to siste ordene (jf. r-en).

Vanskene med å holde styr på overfor og ovenfor er kanskje noe av årsaken til at mange flotter seg med det velklingende synonymet vis-à-vis. Det kan også være noe av grunnen til at andsynes holder stand i nynorsk.

Vi tror det er lettere å lære forskjellen mellom overfor og ovenfor enn å huske nøyaktig hvordan vis-à-vis skrives.

Nedenfor er noen eksempler som kan gjøre det lettere å forstå hva som er hva.

OVENFOR/OVAFOR = loddrett

  • teksten ovenfor/ovafor
  • skogen ovenfor/ovafor riksveien (= høyere oppe i terrenget)

Logiske knagger:

  • Ovenfor er det motsatte av nedenfor.
  • Det som kommer fra oven, kommer ovenfra. Det begynner altså ovenfor (høyere oppe).
  • Ovenfor = ovafor. Ovarennet i hoppbakken er som kjent høyere oppe enn unnarennet.

OVERFOR = vannrett (konkret og overført)

  • Huset ligger overfor kirka (f.eks. på den andre sida av gata).
  • Jeg satt rett overfor kongen (f.eks. på den andre sida av bordet).
  • Vi har en god forhandlingsposisjon overfor myndighetene.
  • Spania står overfor en miljøkatastrofe.

Logisk knagg:

  • Tvers overfor = tvers over = på den andre sida.

Det er altså ikke den vanlige betydningen av over vi har i overfor. Overfor er ikke høyere oppe!

Utilrådelige fysiske og (teo)logiske krumspring

Vi avrunder med et par eksempler på gal bruk av ordene. I nettutgaven av Dagbladet (28.10.2020) finner vi denne gymnastikkøvelsen:

«Regjeringsadvokaten beklager ovenfor Høyesterett, at dokumentet ikke har vært lagt fram før. Det burde det, innrømmer Fredrik Sejersted i sitt prosesskriv.» (Merk forresten at det ikke skal stå komma foran «at».)

Å legge seg flat for Høyesterett over Høyesterett er litt av en prestasjon. Det spørs om regjeringsadvokaten har kompetanse til det, tross alt.

Noen tar ydmykheten til uante høyder og mener de er «ydmyke ovenfor Gud». Men man står i beste fall overfor Vårherre.

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter