Overfor eller ovenfor?

Hva er forskjellen på overfor og ovenfor?

Svar

Ovenfor/ovafor (nynorsk ovanfor) betyr ‘høyere oppe’. Overfor betyr ‘midt imot’, ‘andsynes’. 

Overfor viser altså til et vannrett forhold, mens ovenfor viser til høydeforskjell.

Vanskene med å holde styr på disse ordene er kanskje noe av årsaken til at mange flotter seg med det velklingende synonymet vis-à-vis. Det kan også være noe av grunnen til at andsynes holder stand i nynorsk.

Vi tror det er lettere å lære forskjellen mellom overfor og ovenfor enn å huske nøyaktig hvordan vis-à-vis skrives.

Nedenfor er noen eksempler som kan gjøre det lettere å forstå hva som er hva.

OVENFOR/OVAFOR = loddrett

  • teksten ovenfor
  • skogen ovenfor riksveien (= høyere oppe i terrenget)

OVERFOR = vannrett

  • Huset ligger overfor kirka (f.eks. på den andre sida av gata) 
  • Jeg satt rett overfor kongen (f.eks. på den andre sida av bordet)
  • Vi har en god forhandlingsposisjon overfor myndighetene
  • Spania står overfor en miljøkatastrofe

Huskeregler

Det er unektelig litt rart at overfor viser til et vannrett forhold når over alene viser til et loddrett forhold. Da kan jo huskeregelen være at det er omvendt av det man skulle vente. Eller man kan tenke slik:

  • Ovenfor = ovafor. Ovarennet i hoppbakken er ovenfor/ovafor unnarennet.
  • Når noe kommer fra oven (fra Gud), kommer det ovenfra. Ovenfra begynner ovenfor.

Det er forresten både logisk, teologisk og fysisk umulig å være «ydmyk ovenfor Gud», som mange skriver. Man står i beste fall overfor Vårherre.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter