Onboarding

Vi er i gang med implementering av en ny prosess for å sikre en helhetlig mottakelse av alle nyansatte, også med sikte på å gi best mulig støtte til lederne våre. En slik prosess omtales som onboarding, men vi vil gjerne finne et godt norsk ord for dette.

Svar

Et slikt opplegg kan kalles innføringsprogram (for nyansatte). Det kan også inngå i et utvidet velkomst- eller mottaks-begrep.

Økonomisk engelsk-norsk ordbok (Kunnskapsforlaget) har det litt tyngre introduksjonsprogram for onboarding

Et slikt program kan for så vidt godt kalles «Om bord i ...» + foretaksnavnet, eventuelt «Om bord hos oss» eller «Velkommen om bord», hvis ikke «Velkommen til oss» er nok.

Problemet er at ombordprogram eller -prosess ikke klinger godt; det mangler et ledd. Det verbale uttrykket som tilsvarer onboarding, er jo å gå/stige om bord. Men ombordstigningsprogram blir litt voldsomt. Det samme gjelder sammensetninger med organisasjonssosialisering, som dette jo handler om. Innfasing og innslusing blir på sin side kanskje vel teknisk.

Noen bruker rett og slett påmønstring og avmønstring.

 

 

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter