Lengre eller lenger?

Jeg har aldri fått helt tak på forskjellen mellom lengre og lenger. Kan dere gi veiledning?

Svar

I første del av teksten nedenfor får du greie på alt du i grunnen trenger å vite, men du er nødt til å lese det sakte og med full konsentrasjon.  

Det handler om disse tre bøyingsmønstrene:

lang/langt – lengre – lengst  (adjektiv)
langt – lenger – lengst (adverb)
lenge – lenger – lengst (adverb)

LENGRE er

komparativ av adjektivet LANG (som i intetkjønn heter LANGT). Et adjektiv er et ord som står til et substantiv. Eksempler på substantiv er her gang og hus:

en lang gang i et langt hus 
→ en
lengre gang i et lengre hus

LENGER er

1) komparativ av LANGT, men merk: bare når langt står til verb (her: å gå) og dermed er et adverb:

å gå langt 
→ å gå lenger

2) komparativ av adverbet LENGE:

lenge å vente
→ lenger å vente

Til (2) hører også tidsuttrykk som ikke nå lenger.

I hit, men ikke lenger ligger det et underforstått verb, jf. (1).

De fleste eksempler passer med malen ovenfor. Nedenfor er det ingen nye regler, bare presiseringer.

Lengre + substantiv

Se litt på verbuttrykkene til venstre og de tilsvarende substantiviske uttrykkene til høyre:

  • å hoppe langt — et langt hopp
  • å vente lenge — å vente i lang tid
  • å vare lenge — å ta lang tid

Verbene får lenger i komparativ, substantivene lengre, som normalt.

  • å hoppe lenger — men et lengre hopp
  • å vente lenger — men å vente i lengre tid
  • å vare lenger — men å ta lengre tid

Men mange kommer i skade for å skrive *lenger tid, kanskje fordi tilknytningen til verbene til venstre er så sterk.

Et godt eksempel på korrekt bruk fra en våre Facebook-følgere: Etter å ha ventet i lengre tid måtte vi vente enda lenger.

Strekke seg lang eller langt?

Mange skriver og spør om det heter å strekke seg lenger eller lengre. Siden utgangspunktet er en måte å strekke seg på (verb), nemlig langt (adverbial), må svaret bli lenger. (Det handler jo ikke om å strekke seg slik at man selv blir både lang og lengre!)

Sammenfall mellom langt og lenge

Noen ganger er det vanskelig å se forskjell på komparativ av langt og komparativ av lenge. Meningen er avhengig av trykkplasseringen:

  • Nå vil jeg ikke reise lenger.
  • Hun var lenger borte enn noen gang.

Der det er forvekslingsfare, kan problemet bare løses med omskrivning, for eksempel: «Nå vil jeg ikke være på reisefot lenger», «Hun var borte lenger enn noen gang».

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter