Kva gjeld?

Kan ein bruke kva gjeld på nynorsk, til dømes «Kva gjeld kvaliteten, er den lågare enn venta»?

Svar

Det er ikkje ulovleg, men det er heller ikkje god nynorsk. Det er ei direkte omsetjing av eit bokmålsuttrykk.

Ein grei tekstbindar er når det gjeld. I dømet du nemner, kan ein kanskje til og med gå rett på sak utan tekstbinding: «Kvaliteten er lågare enn venta.»

I spørsmål er kva gjeld sjølvsagt greitt: «Kva gjeld denne saka, eigentleg?»

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter