Hendelse

Kan jeg som journalist bruke hendelse om en større ulykke? Eller er en hendelse snarere en filleting som at noen bulker bilen din?

Svar

Rent logisk faller en ulykke inn under begrepet hendelse, men det betyr ikke at ordet nødvendigvis passer godt. Vær heller spesifikk og velg det som passer best i sammenhengen, eller sett i det minste et presiserende adjektiv foran.

Ifølge Bokmålsordboka kan hendelse bety 1 'begivenhet, hending' (som i «en skjellsettende hendelse» og «dagligdagse hendelser») eller 2 'tilfeldighet, slumpetreff' (som i «vi fikk greie på det ved en ren hendelse»).

Ellers har vi ordet storhending, som oftest er lett positivt ladd (nærmest 'viktig begivenhet').

Alt og ingenting kontra alvorlige ting

Hendelser omfatter så å si alt som skjer/hender, fra en ulykke av større omfang til det å få en liten bulk – for ikke å snakke om positive hendelser. Men relevansprinsippet taler mot å bruke et så vidt begrep alene om en spesifikk «alvorlig hendelse». Ulykker skilles derfor gjerne ut, som i «ulykker og andre uønskede hendelser». 

Trend-ord

Det ser ut til at hendelse brukes mye mer i avisene nå enn for noen år siden. Også myndighetene har tatt i bruk ordet i forbindelse med overvåking av sikkerhetsrisiko og planlegging av sivile beredskapstiltak, og det kan da dekke både mer og mindre alvorlige ting. Noen mener at denne ordbruken er tilslørende «nytale» og i verste fall kan virke bagatelliserende. Journalister bør derfor vurdere om de kan bruke mer presise ord.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter