Forstå eller misforstå meg rett

Heiter det forstå meg rett eller misforstå meg rett? Eller er begge delar mogleg?

Svar

Det tradisjonelle uttrykket er forstå meg rett, men misforstå meg rett er vanleg i visse samanhengar.

Uttrykksmåten misforstå meg rett har nok oppstått som ein humoristisk variant av det tradisjonelle forstå meg rett, med innslag av ikkje misforstå meg.

Det er i grunnen ingen tydingsskilnad mellom dei to ordlaga du nemner, men heller ein stilistisk skilnad. Misforstå meg rett blir helst nytta i litt uhøgtidlege samanhengar som avvæpningsteknikk eller ordleik. 

Nett når ordlaget misforstå meg rett kom til, er ikkje kjent, men av ny dato er det ikkje. Det eldste dømet vi har funne på norsk, er frå 1906, men det er sikkert eldre i dansk.

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter