Forstå eller misforstå meg rett

Heiter det «forstå meg rett» eller «misforstå meg rett»? Eller er begge delar mogleg?

Svar

Det tradisjonelle uttrykket er «forstå meg rett», men «misforstå meg rett» er vanleg i visse samanhengar.

Uttrykksmåten «misforstå meg rett» er berre ein humoristisk kombinasjon av «forstå meg rett» og «misforstå meg ikkje». 

Det er i grunnen ingen tydingsskilnad mellom desse tre uttrykka, men snarare ein stilistisk skilnad. «Misforstå meg rett» blir helst nytta i litt uhøgtidlege samanhengar som avvæpningsteknikk eller ordleik. 

Nett når ordlaget «misforstå meg rett» kom til, er ikkje kjent, men av ny dato er det ikkje. Det eldste dømet vi har funne på norsk, er frå 1906, men det er sikkert eldre i dansk.

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter