Forhåndsregel eller forholdsregel?

Jeg lurer på om ordet forhåndsregel er et egentlig ord, eller om det bare er en misforståelse av forholdsregel.

Svar

Forhåndsregel er en misforståelse av forholdsregel.

Men det er mulig å mene at forhåndsregel logisk sett står på egne bein. Forholdsregler er jo noe man som regel tar på forhånd. 

Norsk ordbok på ordnett.no forklarer ordet slik:

forholdsregel forberedende skritt til å møte en vanskelig situasjon: ta sine forholdsregler / ta, treffe de nødvendige forholdsregler mot noe
Synonymer: disposisjon, foranstaltning, forføyning, forsiktighetsregel, kautel, sikkerhetsforanstaltning

Legg særlig merke til «forberedende» og «foranstaltning». Det er ikke så rart at mange har misforstått ordet. Misforståelsen er sikkert hundre år gammel. Den ble imidlertid holdt i sjakk av våkne redaktører og korrekturlesere i mange år. Mens forhåndsreglene bare utgjorde et par prosent av beleggene i trykte kilder før år 2000 (jf. nb.no), er forholdet på Internett i dag muligens minst én til tre (søk med site:no).

På nynorsk har det helst hett åtgjerder eller rådgjerder. Disse ordene er også brukt i bokmål, særlig i lovspråk rett etter siste krig.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter