Enhver eller en hver?

Skal en skrive enhver (i ett ord) eller en hver (i to ord)?

Svar

Det er skrivemåten i ett ord som er rett: enhver, i intetkjønn ethvert.

Det heter for eksempel «dette gjelder alle og enhver», «enhver overtredelse av forbudet vil bli straffet» og «ethvert forsøk på flukt er forgjeves».

Også ordene «en hver» (og «ett hver») kan naturligvis noen ganger stå sammen, men da er det i andre sammenhenger og med en helt annen betydning. Et eksempel kan være: «Da kakene var tatt ut av ovnen, fikk barna en hver», med trykk på «en».

Enhver er et bokmålsord. Det bør ikke nyttes på nynorsk, heller ikke i formen einkvar. På nynorsk finnes det riktignok et ord som ligner, nemlig einkvan, men det betyr noe helt annet! Einkvan er ‘en eller annen’, og eitkvart er ‘et eller annet’. Enhver er alle, kvar einaste eller kvar (og ein).

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter