Einkvar?

Kvifor står ikkje einkvar i Nynorskordboka? Kva skal ein skriva i staden for enhver og noen og enhver?

Svar

Det er ikkje noko som heiter einkvar i nynorsk og tradisjonelle norske målføre, i alle fall ikkje i den aktuelle tydinga.

Kva heiter då enhver på nynorsk? Jau: alle; kvar (einaste), kvar og ein; kven som helst. Her er noko for kvar smak! Tilsvarande formuleringar kan sjølvsagt òg nyttast i bokmål.

Einkvan er noko anna!

Det er noko som heiter einkvan, men det betyr noko heilt anna enn bokmål enhver. Einkvan betyr 'ein eller annan'. Eitkvart = 'eit eller anna' og eikor = 'ei eller anna'. (Somme stader har ein rett nok sagt einkvar for einkvan, men ein bør ikkje bruka den forma i skriftmålet.)

Nokon (og) kvar

Noen og enhver bør du ikkje skriva på bokmål heller. Her har vi nok ei gammal samanblanding med alle og enhver. Det heiter helst noen og hver eller noen hver. På nynorsk bør du i alle fall velja nokon kvar eller nokon og kvar.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter