Den forsvunne eller den forsvunnede?

Jeg leste en tittel på en DVD-film idag, nemlig «Indiana Jones og jakten på den forsvunnede skatten». Er det virkelig lov å skrive det slik?

Svar

Det skulle vært den forsvunne skatten, akkurat som den forsvunne pølsemaker!

Nå het den sistnevnte filmen sin tid riktignok Den forsvundne pølsemaker, men det er en gammel og danskpreget skrivemåte som svarer til f.eks. den nyvundne seieren.

Svaret på spørsmålet ditt står ovenfor, men hvis du vil ha forklaringen på kjøpet, må vi begynne med å se nærmere på forskjellen mellom svake og sterke partisipp.

Svake og sterke partisipp

Forsvinne er et sterkt verb (fordi det heter forsvant, ikke forsvinte, i fortid), men vi tar først for oss partisipp av svake verb, så vi ser hva vi ikke skal rote oss borti.

Saltet eller salta (som i salta kjøtt) et eksempel på et svakt partisipp av den typen som ender på valgfritt -et eller -a. (Vi ser her bort fra andre typer svake verb.)

I bestemt form og i flertall endrer et-formen seg. Vi må velge mellom et av disse tre mønstrene:

  • saltet pølse – den saltede pølsa – saltede pølser
  • saltet pølse – den saltete pølsa – saltete pølser
  • salta pølse – den salta pølsa – salta pølser

I likhet med forsvinne er skrive et sterkt verb. Skreven (eller skrevet) er et sterkt partisipp. Sterke partisipp bøyes slik i bestemt form og flertall:

  • den skrevne anbefalingen; skrevne anbefalinger

I disse formene blir -ne lagt rett til stammen (skrev-). Det er valgfritt med en håndskrevet/håndskreven melding, men det heter uansett den håndskrevne meldingen / de håndskrevne meldingene. Det kan ikke hete *skrevene eller *skrevede. Det siste er noe helt annet, nemlig partisipp av det svake verbet å skreve!

De sterke verbene med -nn-

Så kommer vi til sakens kjerne, nemlig sterke verb med en stamme som allerede slutter på -nn, som finne, spinne og vinne. Vi kan selvsagt ikke legge til enda en n i skrift, som i funn-ne. Vi får formen funne, både i skrift og tale.

Det heter altså den gjenfunne tingen, den myteomspunne artisten og det nyvunne trofeet.

Mange behandler altså disse verbene som om de var svake, og skriver *den gjenfunnede tingen, *det nyvunnede trofeet og den *myteomspunnede artisten. Dette (og den nyskrevede) er blitt vanlig i nyere «finspråk» og mer eller mindre skriftpreget tale, men det er ikke riktigere enn *det skrevede ord, *den stjålede bilen, *den forsvunna skatten osv. Det er i alle tilfelle utenfor rettskrivningen.

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter