Den forsvunne eller den forsvunnede?

Jeg leste en tittel på en DVD-film idag, nemlig «Indiana Jones og jakten på den forsvunnede skatten». Er det virkelig lov å skrive det slik?

Svar

Det skulle vært den forsvunne skatten, akkurat som den forsvunne pølsemaker!

Nå het den andre filmen i sin tid riktignok Den forsvundne pølsemaker, men det er en gammel og danskpreget skrivemåte som svarer til f.eks. den nyvundne seieren.

For å komme til bunns i dette må vi se på forskjellen mellom svake og sterke partisipp.

Svake og sterke partisipp

Vi tar først for oss de svake, så vi ser hva vi ikke skal rote oss borti. Saltet eller salta (som i salta kjøtt) et svakt partisipp av den typen som ender på valgfritt -et eller -a. (Vi ser her bort fra andre typer svake verb.)

I bestemt form og i flertall endrer formene seg. Vi må velge mellom disse:

  • den saltede maten; saltede retter
  • den saltete maten; saltete retter
  • den salta maten; salta retter

Skreven (eller skrevet) er derimot et sterkt partisipp!  Sterke partisipp bøyes slik:

  • den skrevne anbefalingen; skrevne anbefalinger

Enten det er -en eller -et i ubestemt form entall eller ikke, blir -ne lagt rett til stammen i bestemt form og flertall. (Det er valgfritt med en håndskrevet/håndskreven melding, men det spiller altså ingen rolle for formene ovenfor.) Det kan ikke hete *skrevene eller *skrevede. Det siste er noe helt annet, nemlig partisipp av å skreve!

De sterke verbene med -nn-

Så kommer vi til sakens kjerne, nemlig sterke verb med en stamme som allerede slutter på -nn, som finne, spinne og vinne. Vi kan selvsagt ikke legge til enda en n, som i funn-ne. Vi får forenklingen funne, både i skrift og tale.

Det heter altså den gjenfunne tingen, den myteomspunne artisten og det nyvunne trofeet.

Mange behandler altså disse verbene som om de var svake, og skriver *den gjenfunnede tingen, *det nyvunnede trofeet og den *myteomspunnede artisten. Dette (og den nyskrevede) er blitt vanlig i nyere «finspråk» og mer eller mindre skriftpreget tale, men det er ikke riktigere enn *det skrevede ord, *den stjålede bilen, *den forsvunna skatten osv. Det er i alle tilfelle utenfor rettskrivningen.

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter