Citizen science

Begrepet citizen science begynner å bli vanlig i Norge. Det svenske språkrådet bruker medborgarvetenskap, og tyskerne bruker Bürgerwissenschaft. Vi synes det virker veldig formelt, så derfor tenkte vi å spørre dere om alternativ.

Svar
Hva med grasrotforskning, grasrotvitenskap, grasrotbidrag osv.?
 
Borgervitenskap er en ganske grei oversettelse, som man eventuelt kan utvide til medborgervitenskap for å unngå konnotasjonene til «det borgerlige» i snever forstand. Men vi kan være enig i at begge deler virker vel formelt, og det siste er ganske tungt.
 
Vi har sett flere forslag, blant annet folkeforskning, som nok kan vinne fram. Men det har før vært brukt om noe helt annet
 
Vi vil framheve grasrotforskning. Det har dessuten en utøverbetegnelse som klinger bra: grasrotforsker.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter