Apostrof

Apostrof er ikke det samme som aksent. Apostrofen står mellom eller etter bokstaver, mens aksenten står over bokstaver.

Apostrof ved genitiv

Hovedregel

Som hovedregel skal det ikke være apostrof ved genitivsuttrykk på norsk, heller ikke ved forbokstavord (initialord) som ender på stor bokstav, forbokstavord som leses som vanlige ord, eller ved hele tall. I ord som slutter på -s, -x eller -z, markeres genitiv bare med apostrof.

  • Astrids bil, president Bushs reise, Tor-Aksel Buschs initiativ, EUs direktiv, FNs generalsekretær, BBCs sendinger, Natos virksomhet
  • TV 2s program, Olav Vs regjering eller Olav 5.s regjering
  • Vesaas’ forfatterskap, SAS’ ruteopplegg, Bordeaux’ byvåpen, Grete Waitz’ innsats, en avis’ abonnenter

Unntak

Apostrofen skal brukes i forbokstavord som ender på liten bokstav og leses bokstav for bokstav, og etter enkeltbokstaver, visse mindre vanlige forkortelsestyper og ord som er brukt mer tilfeldig som substantiv.

  • Ap’s politikk, en pc’s prosessor, bokstavene æ, ø og å’s plass i alfabetet, Larsen & Co’s firmabil, sitte’s partisippform

Dersom genitivs-s skal legges til et forbokstavord i en sammenheng der det ellers bare er brukt store bokstaver, kan vi enten skrive liten genitivs-s eller bruke apostrof.

  • NRKs KORRESPONDENTER eller NRK’S KORRESPONDENTER
Apostrof i fremmedord og franske navn
chargé d’affaires, Jeanne d’Arc, Côte d’Or
Apostrof for manglende bokstaver
Kupper’n, Salmaker’n, fatter’n, ’n Per, gla’nyhet
Ikke apostrof

Det skal ikke være apostrof i årstall som er forkortet til de to siste sifrene.

Det var i 86 det hendte. Vinteren 99 var særlig kald.

Det skal være bindestrek i slike tilfeller (se bindestrek):

    x-en, pc-en eller PC-en, cand.mag.-er, Opel Rekord-en, flere Per Olsen-er, alle Per Olsen-ene

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:19.01.2004 | Oppdatert:21.04.2022