Språkrådets kalender

DatoMøter og konferanser i 2018Tema
22. februar Styremøte i Språkrådet  
15. mars Språkdagen, Oslo  
6. april Frukostseminar om språkval i universitets- og høgskulesektoren, Bergen  
9. april Tegnspråknettverksmøte, Nasjonalbiblioteket i Oslo Tegnspråk
13. april Frokostseminar om språkvalg i akademia, Oslo  
19. april Panelsamtale om norsk tegnspråk, Sandefjord Tegnspråk
23. april Styremøte i Språkrådet  
22.–23. mai Klart språk og medborgerskap – Skandinavisk forskningskonferanse om klarspråk. Oslo. Klarspråk
4.–5. juni Styremøte i Språkrådet  
20. juni Ope dagskurs i nynorsk, Oslo  
9.–13. juli International Terminology Summer School (TSS), Wien, Østerrike Terminologi
28. august Orden i eget hus – behov for verktøystøtte i begrepsarbeidet, Oslo Terminologi
13. september

Barn og medier: Historiefortelling og medvirkning på ulike plattformer, Oslo

 
27. september Styremøte i Språkrådet  
5.–7. oktober International Terminology: Translation and Standardization, Tblisi, Georgia Terminologi
25.–27. oktober Clarity internasjonale klarspråkskonferanse, Montreal, Canada. Meir informasjon kjem. Klarspråk
1. november CIP SYMPOSIUM 2018: Et ord er et ord? – akademisk ordforråd og fælles terminologi på tværs af universitetet, København, Danmark Terminologi
8. november Gjenbruk av språkdata gir gevinst. Konferanse, Oslo  
15. november Språkprisen, Oslo  
22. november Terminologikurs, Oslo Terminologi
22.–23. november

EAFT Terminology Summit 2018, Donostia/San Sebastián, Spania

Terminologi
6. desember Styremøte i Språkrådet  
Avholdte møter og konferanser i 2017
16. februar Styremøte i Språkrådet  
27. februar Utdeling av klarspråksprisane 2016, Oslo Klarspråk
26. april Kvensk språkpris  
28. april Styremøte i Språkrådet  
4.–5. mai Nordisk klarspråkskonferanse: Sprog og kommunikation i digital borgerbetjening, København, Danmark Klarspråk
5. mai More parallel, please! Om bruken av engelsk, de nordiske språkene og andre språk på universiteter i Norden, nå og i framtiden, Oslo  
9. mai Klarspråksarbeid i næringslivet – hvordan starte et språkprosjekt?, Oslo  
10. mai Ope dagskurs i nynorsk, Oslo  
1.–2. juni Styremøte i Språkrådet  
14. juni Seminar om grammatisk kjønn, Trondheim  
22. juni Seminar om romanifolkets/taternes språk og musikk, Oslo  
18.–21. september Nordisk sprogfest, Århus  
26. september Styremøte i Språkrådet  
13. oktober Ettermiddagsseminar om måling av effektene av klarspråksarbeid. Språkrådet i Sveriges arrangement i anledning den internasjonale klarspråksdagen, Stockholm Klarspråk
15. november Språkprisen, Oslo  
7. desember Styremøte i Språkrådet  

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter