Språkrådets kalender

Dato Møter og konferanser i 2020 Tema
6.–7. februar XXXX International VAKKI Symposium: Workplace Communication III, Vaasa, Finland Terminologi
14. februar Styremøte i Språkrådet  
26. februar Kan vi snakke sammen? Om flerspråklighet hos barn og unge, Oslo  
20. april Styremøte i Språkrådet  
21. april Språkdagen, Oslo  
22. april Nynorskkurs, Oslo  
4.–5. juni TOTh International Conference, Chambéry, Frankrike Terminologi
18.–19. juni Styremøte i Språkrådet  
1.–4 juli International Terminology Summer School 2020, Budapest, Ungarn. Arrangementet blir arrangert som en Live Online Conference hvis koronasituasjonen fortsatt gjør reising til et problem. Terminologi
8. oktober Styremøte i Språkrådet  
19.–20. november Den europeiske terminologikonferansen EAFT Summit 2020, Dublin, Irland Terminologi
8. desember Styremøte i Språkrådet  
Dato Møter og konferanser i 2019 Tema
6.–7. februar XXXIX International VAKKI Symposium,Vaasa, Finland Terminologi
8. februar Frokostseminar om språkvalg i akademia, Stavanger  
18. februar Styremøte i Språkrådet  
15. februar Frokostseminar om språkvalg i akademia, Hamar  
15. mars Frokostseminar om språkvalg i akademia, Kristiansand  
27. mars Utdeling av klarspråksprisane 2018, Oslo Klarspråk
4. april Språkdagen, Oslo  
6.–7. juni 13. internasjonale TOTh-konferansen om terminologi og ontologi, Marseille, Frankrike Terminologi
11.–14. juni Nordterm 2019, København, Danmark Terminologi
20.–21. juni Styremøte i Språkrådet  
8.–12. juli International Terminology Summer School 2019, Wien, Østerrike Terminologi
19. september Styremøte i Språkrådet  
25.–27. september  PLAIN-konferansen, internasjonal klarspråkskonferanse, Oslo Klarspråk
17.–18. oktober Scientific, administrative and educational dimensions of terminology, 3rd international conference on terminology, Vilnius, Litauen Terminologi
14. november Digitalisering og begrepsarbeid: nordiske perspektiv, Oslo Terminologi
20. november Språkprisen, Bergen  
21. november Språk i akademia – frå gode intensjonar til gode prestasjonar, Bergen  
22. november Terminologikurs, Bergen Terminologi
5. desember Styremøte i Språkrådet  
10. desember Høtt sa du? Dialektkonkurranse med Eide, Wetås, Mæhlum, Vaa, Kihl og Bjørkmo, Oslo  

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter