Språkrådets kalender

Dato Møter og konferanser i 2021 Tema
13. april Utdeling av klarspråksprisane 2020, digitalt Klarspråk
15. april Styremøte i Språkrådet  
7. mai Nettseminar: Klart språk, bedre juss, digitalt Klarspråk
21. mai Helsespråk – nettseminar og boklansering, digitalt Klarspråk, terminologi
31. mai –2. juni Nordterm 2021 – Begrepsarbeid og informasjonshåndtering, digitalt Terminologi
17. juni Styremøte i Språkrådet  
1.–4. juli Termnet’s Online Terminology Summer School 2021 Terminologi
23. september Styremøte i Språkrådet  
23. oktober Språkprisen, Oslo  
27.–28. oktober Norsk stadnamnarkiv i 100 år, Bergen  
9. november Språkdagen, Oslo  
25.–26. november Den europeiske terminologikonferansen EAFT Summit 2020, Dublin, Irland Terminologi
9. desember Styremøte i Språkrådet  
Dato Møter og konferanser i 2020 Tema
6.–7. februar XXXX International VAKKI Symposium: Workplace Communication III, Vaasa, Finland Terminologi
14. februar Styremøte i Språkrådet  
26. februar Kan vi snakke sammen? Om flerspråklighet hos barn og unge, Oslo  
1.–4 juli International Terminology Summer School 2020. Arrangementet blir arrangert som en Live Online Conference. Terminologi
23. september Tegnspråkprisen, Oslo  
8. oktober Styremøte i Språkrådet  
24. oktober Språkprisen, Oslo  
3. november Språkdagen, Oslo  
5. november Nynorskkurs, Tønsberg  
26.–27. november TOTh International Conference, Chambéry, Frankrike Terminologi
10. desember Styremøte i Språkrådet  
Dato Møter og konferanser i 2019 Tema
6.–7. februar XXXIX International VAKKI Symposium,Vaasa, Finland Terminologi
8. februar Frokostseminar om språkvalg i akademia, Stavanger  
18. februar Styremøte i Språkrådet  
15. februar Frokostseminar om språkvalg i akademia, Hamar  
15. mars Frokostseminar om språkvalg i akademia, Kristiansand  
27. mars Utdeling av klarspråksprisane 2018, Oslo Klarspråk
4. april Språkdagen, Oslo  
6.–7. juni 13. internasjonale TOTh-konferansen om terminologi og ontologi, Marseille, Frankrike Terminologi
11.–14. juni Nordterm 2019, København, Danmark Terminologi
20.–21. juni Styremøte i Språkrådet  
8.–12. juli International Terminology Summer School 2019, Wien, Østerrike Terminologi
19. september Styremøte i Språkrådet  
25.–27. september  PLAIN-konferansen, internasjonal klarspråkskonferanse, Oslo Klarspråk
17.–18. oktober Scientific, administrative and educational dimensions of terminology, 3rd international conference on terminology, Vilnius, Litauen Terminologi
14. november Digitalisering og begrepsarbeid: nordiske perspektiv, Oslo Terminologi
20. november Språkprisen, Bergen  
21. november Språk i akademia – frå gode intensjonar til gode prestasjonar, Bergen  
22. november Terminologikurs, Bergen Terminologi
5. desember Styremøte i Språkrådet  
10. desember Høtt sa du? Dialektkonkurranse med Eide, Wetås, Mæhlum, Vaa, Kihl og Bjørkmo, Oslo  

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter