Språkrådets kalender

DatoMøter og konferanser i 2019Tema
6.–7. februar XXXIX International VAKKI Symposium,Vaasa, Finland Terminologi
8. februar Frokostseminar om språkvalg i akademia, Stavanger  
18. februar Styremøte i Språkrådet  
15. februar Frokostseminar om språkvalg i akademia, Hamar  
15. mars Frokostseminar om språkvalg i akademia, Kristiansand  
27. mars Utdeling av klarspråksprisane 2018, Oslo Klarspråk
4. april Språkdagen, Oslo  
6.–7. juni 13. internasjonale TOTh-konferansen om terminologi og ontologi, Marseille, Frankrike Terminologi
11.–14. juni Nordterm 2019, København, Danmark Terminologi
20.–21. juni Styremøte i Språkrådet  
8.–12. juli International Terminology Summer School 2019, Wien, Østerrike Terminologi
19. september Styremøte i Språkrådet  
25.–27. september  PLAIN-konferansen, internasjonal klarspråkskonferanse, Oslo Klarspråk
17.–18. oktober Scientific, administrative and educational dimensions of terminology, 3rd international conference on terminology, Vilnius, Litauen Terminologi
14. november Digitalisering og begrepsarbeid: nordiske perspektiv, Oslo Terminologi
20. november Språkprisen, Bergen  
21. november Språk i akademia – frå gode intensjonar til gode prestasjonar, Bergen  
22. november Terminologikurs, Bergen Terminologi
5. desember Styremøte i Språkrådet  
10. desember Høtt sa du? Dialektkonkurranse med Eide, Wetås, Mæhlum, Vaa, Kihl og Bjørkmo, Oslo  
DatoAvholdte møter og konferanser i 2018Tema
22. februar Styremøte i Språkrådet  
15. mars Språkdagen, Oslo  
6. april Frukostseminar om språkval i universitets- og høgskulesektoren, Bergen  
9. april Tegnspråknettverksmøte, Nasjonalbiblioteket i Oslo Tegnspråk
13. april Frokostseminar om språkvalg i akademia, Oslo  
19. april Panelsamtale om norsk tegnspråk, Sandefjord Tegnspråk
23. april Styremøte i Språkrådet  
22.–23. mai Klart språk og medborgerskap – Skandinavisk forskningskonferanse om klarspråk. Oslo. Klarspråk
4.–5. juni Styremøte i Språkrådet  
20. juni Ope dagskurs i nynorsk, Oslo  
9.–13. juli International Terminology Summer School (TSS), Wien, Østerrike Terminologi
28. august Orden i eget hus – behov for verktøystøtte i begrepsarbeidet, Oslo Terminologi
13. september

Barn og medier: Historiefortelling og medvirkning på ulike plattformer, Oslo

 
27. september Styremøte i Språkrådet  
5.–7. oktober International Terminology: Translation and Standardization, Tblisi, Georgia Terminologi
25.–27. oktober Clarity internasjonale klarspråkskonferanse, Montreal, Canada. Meir informasjon kjem. Klarspråk
1. november CIP SYMPOSIUM 2018: Et ord er et ord? – akademisk ordforråd og fælles terminologi på tværs af universitetet, København, Danmark Terminologi
8. november Gjenbruk av språkdata gir gevinst. Konferanse, Oslo  
15. november Språkprisen, Oslo  
22. november Terminologikurs, Oslo Terminologi
22.–23. november EAFT Terminology Summit 2018, Donostia/San Sebastián, Spania Terminologi
24. november Kompetanseprøver for språkkonsulenter, Oslo  
6. desember Styremøte i Språkrådet  
17. desember Ketsjup eller ketchup? Seminar om tilpassing av utanlandske ord i norsk og andre nordiske språk, Bergen  

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter