Rettskrivningsvedtak etter 2012

Gjelder bokmål og nynorsk | Gjelder bare nynorsk | Gjelder bare bokmål

Vedtak som gjelder både bokmål og nynorsk:
Før: Endring: Nå: Vedtatt: Mer info:
breikdans
endring av skrivemåte breakdans 2021  
pantry/penteri formen penteri går ut pantry 2021  
prosjektør/projektor formen prosjektør går ut, mens prosjektor kommer inn projektor/prosjektor 2021  
saucisse/såsiss formen saucisse går ut, mens såsiss endres til sosiss sosiss 2021  
e(i)n eller e(i)t kolesterol, komp, kompass endring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare intetkjønn e(i)t kolesterol, komp, kompass 2021  
e(i)n case endring fra hankjønn til valgfritt han- eller intetkjønn e(i)n eller e(i)t case 2021  
e(i)t tapet endring fra intetkjønn til valgfritt han- eller intetkjønn e(i)n eller e(i)t tapet 2021  
pashtuner/pathaner (bokmål), pashtunar/pathanar (nynorsk) formen på pathan- går ut, endring av skrivemåte pasjtuner (bokmål), pasjtunar (nynorsk) 2021  
e(i)n eller e(i)t kandidatur, klaviatur, klimaks, knis endring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare intetkjønn e(i)t kandidatur, klaviatur, klimaks, knis 2021 styreprotokoll
e(i)t tips ‘drikkepenger’ endring fra intetkjønn til hankjønn e(i)n tips 2021 styreprotokoll
citer eller siter citer går ut siter 2021 styreprotokoll
bulleteng bulletin kommer inn som valgfri form bulleteng eller bulletin 2021 styreprotokoll
snaksy snacksy kommer inn som valgfri form snacksy eller snaksy 2021 styreprotokoll
panjabi pandsjabi kommer inn som valgfri form pandsjabi eller panjabi 2021 styreprotokoll
berbisk ny, endra form berbersk 2021 styreprotokoll
jakutisk eller sakha jakutisk går ut sakha 2021 styreprotokoll
tigré ny skrivemåte uten aksent tigre 2021 styreprotokoll
wolof ny skrivemåte volof 2021 styreprotokoll
navn på en rekke språk normert ved vedtak, visse justeringer av tidligere normering   2021

detaljer

styreprotokoll

e(i)n eller e(i)t gen, kaliber
endring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare intetkjønn e(i)t gen, kaliber 2020 styreprotokoll
e(i)n eller e(i)t hulk, ikon endring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare intetkjønn e(i)t hulk, ikon 2020 styreprotokoll
e(i)n holocaust endring fra hankjønn til valgfritt han- eller intetkjønn e(i)n eller e(i)t holocaust 2020 styreprotokoll
e(i)t skabb ‘hudsykdom, midd’ endring fra intetkjønn til hankjønn e(i)n skabb 2020 styreprotokoll
hi-fi (bokmål også Hi-Fi) endring i skrivemåte hifi 2020 styreprotokoll
unormert fastsatt skrivemåte wifi 2020 styreprotokoll
e(i)n eller e(i)t glimt, glis ‘det å glise, flir’
endring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare intetkjønn e(i)t glimt, glis 2020 styreprotokoll
e(i)n eller e(i)t adagio endring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare hankjønn e(i)n adagio 2020 styreprotokoll
hun ‘ytterste bord som skjæres av en tømmerstokk’ hon inn som valgfri skrivemåte hun eller hon 2019 styreprotokoll
e(i)n eller e(i)t aspekt, comeback endring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare intetkjønn e(i)t aspekt, comeback 2019 styreprotokoll
e(i)n eller e(i)t mugg ‘rusk’, sagmugg, tang ‘alger’, voks endring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare hankjønn e(i)n mugg ‘rusk’, sagmugg, tang ‘alger’, voks 2019 styreprotokoll
kybernetikk, kybernetikar/-er, kybernetisk stadfesting av gjeldende normering kybernetikk, kybernetikar/-er, kybernetisk 2019 styreprotokoll
uklar normering kyber- eller cyber- i nyere sammensetninger kyberrom/cyberrom, kybersex/cybersex osv. 2019 styreprotokoll
e(i)t sorbitol endring fra intetkjønn til hankjønn e(i)n sorbitol 2019 styreprotokoll
e(i)n eller e(i)t CV/cv, dyffel, fenol, fysiognomi, grus, kanvas, krangel, lyng endring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare hankjønn e(i)n CV/cv, dyffel, fenol, fysiognomi, grus, kanvas, krangel, lyng 2019 styreprotokoll
e(i)n eller e(i)t faksimile, fløyel, grut, transparent ‘lysark; plakat’ endring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare hankjønn e(i)n faksimile, fløyel, grut, transparent 2018 styreprotokoll
gentleman – gentlemen nye valgfrie skrivemåter og tilføying av bestemt form entall og flertall gentleman/gentlemann – gentlemannen – gentlemen/gentlemenn – gentlemennene 2018 styreprotokoll
e(i)n eller e(i)t stryknin endring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare hankjønn e(i)n stryknin 2018 styreprotokoll
e(i)t amfetamin endring fra intetkjønn til valgfritt han- eller intetkjønn e(i)n eller e(i)t amfetamin 2018 styreprotokoll
unormert valgfritt han- eller intetkjønn e(i)n eller e(i)t metamfetamin 2018 styreprotokoll
e(i)n eller e(i)t gelatin, rapp ‘øyeblikk’, terpentin, turmalin endring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare hankjønn e(i)n gelatin, rapp, terpentin, turmalin 2018 styreprotokoll
e(i)n eller e(i)t kvekk, miks, rus, sprøyt, trass endring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare hankjønn e(i)n kvekk, miks, rus, sprøyt, trass 2017 styreprotokoll
e(i)n eller e(i)t ans, drøss, glepp/glipp, glid, kik/kikk endring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare hankjønn e(i)n ans, drøss, glepp/glipp, glid, kik/kikk 2017

styreprotokoll

unormert fastsatte skrivemåter kvilt, kvilte, kvilting eller quilt, quilte, quilting 2017

nettsak,
styreprotokoll

uklar normering fastsatt skrivemåte gusje- 2017

nettsak,
styreprotokoll

unormert fastsatte skrivemåter for grunnstoff med atomnummer 103–118 lawrencium, rutherfordium, dubnium, seaborgium, bohrium, hassium, meitnerium, darmstadtium, røntgenium, copernicium, nihonium, flerovium, moscovium, livermorium, tenness og oganesson 2017

nettsak,
styreprotokoll

uklar normering fastsatte skrivemåter postdoktor og postdok 2017

nettsak,
styreprotokoll

uklar normering fastsatt skrivemåte makak 2017

nettsak,
styreprotokoll

gasell endring i skrivemåte gaselle 2017

nettsak,
styreprotokoll

mormon valgfrihet mellom former med og uten -er/-ar mormon eller mormoner/mormonar 2017

nettsak,
styreprotokoll

rakefisk, rakesild valgfrihet mellom forleddene rak- og rake- rakfisk eller rakefisk, raksild eller rakesild 2016

styreprotokoll

unormert norsk skrivemåte saharawi, saharawisk 2016

styreprotokoll

en/ein kompliment valgfrihet mellom hankjønn og intetkjønn for kompliment en/ein kompliment eller et/eit kompliment 2015

nettsak,
styreprotokoll

unormert norsk skrivemåte podkast eller poddkast 2015

nettsak,
styreprotokoll

Internett valgfri stor eller liten forbokstav Internett eller internett 2015

nettsak,
styreprotokoll

quiz valgfri fornorsket skrivemåte kviss eller quiz 2015

nettsak,
styreprotokoll

unormert norsk skrivemåte nikab 2015

nettsak,
styreprotokoll

en/ein design valgfrihet mellom hankjønn og intetkjønn for design en/ein design eller et/eit design 2014

nettsak,
svarbasen,
styreprotokoll

totusenogfjorten årstall på 2000-tallet kan også skrives på formen tjue- totusenogfjorten eller tjuefjorten 2014

nettsak,
språkhjelp,
styreprotokoll

17.05.2017, 17.5.2017 åpning for å skrive datoer år-måned-dag, men bare i teknisk bruk 17.05.2017, 17.5.2017; i teknisk bruk også 2017-05-17 2014

nettsak,
språkhjelp,
styreprotokoll

kl. 9, kl. 0900, kl. 09.00 firesifrete klokkeslett skal også kunne skrives med kolon kl. 9, kl. 0900, kl. 09.00, kl. 09:00 2014

nettsak,
svarbasen,
styreprotokoll

Til toppen

Vedtak som bare gjelder nynorsk:
Før: Endring: Nå: Vedtatt: Mer info:
derne derre kommer inn som valgfri form i funksjonen som determinativ derne/derre 2021  
herne herre kommer inn som valgfri form i funksjonen som determinativ herne/herre 2021  
eit klikk ‘smell, knepp; bomskudd; feil’ endring fra intetkjønn til valgfritt han- eller intetkjønn ein eller eit klikk 2021 styreprotokoll
ein gissel, hikst endring fra hankjønn til valgfritt han- eller intetkjønn ein eller eit gissel, hikst 2020 styreprotokoll
ein eller eit allegretto, allegro endring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare hankjønn ein allegretto, allegro 2020 styreprotokoll
unormert valgfritt han- eller intetkjønn ein eller eit decrescendo 2020 styreprotokoll
unormert intetkjønn eit fortissimo 2020 styreprotokoll
ein prestissimo endring fra hankjønn til intetkjønn eit prestissimo 2020 styreprotokoll
ein eller eit ess ‘spillkort’, fyr ‘fyrtårn’ endring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare intetkjønn eit ess, fyr 2019 styreprotokoll
ein tights – tightsen – tightsar – tightsane tights inn som valgfri form i ubestemt form flertall ein tights – tightsen – tights(ar) – tightsane 2019 styreprotokoll
ein longs – longsen – longs – longsane longsar inn som valgfri form i ubestemt form flertall ein longs – longsen – longs(ar) – longsane 2019 styreprotokoll
ein blunk endring fra intetkjønn til valgfritt han- eller intetkjønn ein eller eit blunk 2019 styreprotokoll
ein eller eit vald ‘makt’ endring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare hankjønn ein vald ‘makt’ 2019 styreprotokoll
laupe løpe er tillatt skrivemåte laupe/løpe 2019 styreprotokoll
unormert fastsatt skrivemåte brownie – brownien – browniar – browniane 2019 styreprotokoll
unormert fastsatt skrivemåte cookie – cookien – cookiar – cookiane 2019 styreprotokoll
unormert fastsatt skrivemåte cupcake – cupcaken – cupcakar – cupcakane 2019 styreprotokoll
eit bensol endring fra intetkjønn til hankjønn ein bensol 2019 styreprotokoll
eit curriculum vitae endring fra intetkjønn til valgfritt han- eller intetkjønn ein/eit curriculum vitae 2019 styreprotokoll
unormert fastsatt skrivemåte å chatta/chatte – chattar 2018 styreprotokoll
unormert fastsatt skrivemåte chat/chatt – chatten – chattar – chattane 2018 styreprotokoll
ein valium endring fra hankjønn til valgfritt han- eller intetkjønn ein eller eit valium 2018 styreprotokoll
ein eller eit filt endring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare hankjønn ein filt 2018 styreprotokoll
ein eller eit akonitin, aspirin, kolin, meskalin, palmin, palmitin endring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare hankjønn ein akonitin, aspirin, kolin, meskalin, palmin, palmitin 2018 styreprotokoll
ein eller eit acetylkolin endring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare intetkjønn eit acetylkolin 2018 styreprotokoll
ein eller eit vask ‘det å vaske; noe som blir vaska på én gang’ endring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare hankjønn ein vask 2018 styreprotokoll
eit glyserin, nitroglyserin endring fra intetkjønn til hankjønn ein glyserin, nitroglyserin 2018 styreprotokoll
herifrå formen herfrå normert igjen herfrå eller herifrå 2017 styreprotokoll
ein eller eit skratt, snus 'teft' endring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare hankjønn ein skratt, snus 2017 nettsak,
styreprotokoll
ein eller eit bak ‘rygg, bakende’ endring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare hankjønn ein bak 2017 nettsak,
styreprotokoll
smalehovud skrivemåten smalahove tillates om matretten smalahove eller smalehovud (om matretten) 2016 styreprotokoll
massai endring i skrivemåte masai 2016 styreprotokoll
anglikan eller anglikanar osv. langform som eneform i personbetegnelser av religiøs eller historisk art anglikanar osv. 2016 styreprotokoll
tyngd, sidd valgfrihet mellom former med og uten -e tyngd eller tyngde, sidd eller sidde 2015 nettsak,
styreprotokoll

Til toppen

Vedtak som bare gjelder bokmål:
Før: Endring: Nå: Vedtatt: Mer info:
hol/hull
formen hol går ut, mens høl kommer inn hull/høl 2021  
hole/hulle (verb) formen hole går ut, mens høle kommer inn hulle/høle 2021  
kol/kull formen kol går ut, mens køl kommer inn kull/køl 2021  
kole/kulle (verb) formen kole går ut, mens køle kommer inn kulle/køle 2021  
har dritet / har dritt formen har dritet går ut har dritt 2021  

driten – dritet – dritne /
dritt – dritt – dritte 
(perfektum partisipp)

formene før skråstreken går ut dritt – dritt – dritte 2021  
en eller et klirr, klynk, knepp, knirk, knyst endring fra valgfritt han- eller intetkjønn et klirr, klynk, knepp, knirk, knyst 2021 styreprotokoll
tipp eller tips ‘opplysning, råd; drikkepenger’ tipp går ut av normen tips 2021 styreprotokoll
snegl eller snile snegle (hankjønn) kommer inn i normen som valgfri form snegl eller snegle eller snile 2021 styreprotokoll
et fleip ‘spøk, ironi’ endring fra bare intetkjønn til bare hankjønn en fleip 2020 styreprotokoll
en eller et host endring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare intetkjønn et host 2020 styreprotokoll
en eller et gissel, hikst endring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare intetkjønn et gissel, hikst 2020 styreprotokoll
en eller et andante, andantino, larghetto, largo, presto endring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare hankjønn en andante, andantino, larghetto, largo, presto 2020 styreprotokoll
et pizzicato endring fra intetkjønn til valgfritt han- eller intetkjønn en eller et pizzicato 2020 styreprotokoll
en eller et beredskap, narreskap, trollskap, tulleskap, tusseskap endring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare hankjønn en beredskap, narreskap, trollskap, tulleskap, tusseskap 2020 styreprotokoll
en eller et adelskap, broderskap, sjømannskap, slektskap endring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare intetkjønn et adelskap, broderskap, sjømannskap, slektskap 2020 styreprotokoll
en eller et ekorn endring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare intetkjønn et ekorn 2019 styreprotokoll
en tights – tightsen – tightser – tightsene tights inn som valgfri form i ubestemt form flertall en tights – tightsen – tights(er) – tightsene 2019 styreprotokoll
en longs – longsen – longs – longsene longser inn som valgfri form i ubestemt form flertall en longs – longsen – longs(er) – longsene 2019 styreprotokoll
en eller et blunk, bor ‘redskap’, dunk ‘bank; støt’ endring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare intetkjønn et blunk, bor, dunk 2019 styreprotokoll
en eller et marmor endring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare hankjønn en marmor 2019 styreprotokoll
dritt, dritt- nye valgfrie skrivemåter drit/dritt, drit-/dritt- 2019 styreprotokoll
en eller et mugg ‘muggsopp’ endring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare hankjønn en mugg ‘muggsopp’ 2019 styreprotokoll
unormert fastsatt skrivemåte brownie – brownien – brownier – browniene 2019 styreprotokoll
unormert fastsatt skrivemåte cookie – cookien – cookier – cookiene 2019 styreprotokoll
unormert fastsatt skrivemåte cupcake – cupcaken – cupcaker – cupcakene 2019 styreprotokoll
kanvas eller kanevas kanevas går ut av normen kanvas 2019 styreprotokoll
unormert normert med hankjønn en bensol 2019 styreprotokoll
unormert fastsatt skrivemåte å chatte – chatter 2018 styreprotokoll
unormert fastsatt skrivemåte chat/chatt – chatten – chatter – chattene 2018 styreprotokoll
en eller et møll, nomenklatur, vinyl endring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare hankjønn en møll, nomenklatur, vinyl 2018 styreprotokoll
et akonitin, atropin, kaolin, meskalin, palmin, palmitin endring fra intetkjønn til hankjønn en akonitin, atropin, kaolin, meskalin, palmin, palmitin 2018 styreprotokoll
unormert normert med hankjønn en aspirin 2018 styreprotokoll
en eller et hendiadyoin, karmin endring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare hankjønn en hendiadyoin, karmin 2018 styreprotokoll
unormert fastsatt grammatisk kjønn et acetylkolin 2018 styreprotokoll
en eller et bombasin, ultramarin endring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare hankjønn en bombasin, ultramarin 2018 styreprotokoll
en eller et stim endring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare hankjønn en stim 2017 nettsak,
styreprotokoll
en eller et bak ‘oppvarming’ endring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare intetkjønn et bak 2017 nettsak,
styreprotokoll
en eller et hang endring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare hankjønn en hang 2017 nettsak,
styreprotokoll
dølehest, dølefe, døleku valgfrihet mellom forleddene døle- og døla- dølahest eller dølehest, dølafe eller dølefe, dølaku eller døleku 2016 styreprotokoll
  justering i bøyningen av en del verb på -s   2015 detaljer,
språkhjelp,
styreprotokoll

Til toppen

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:02.11.2016 | Oppdatert:25.06.2021