Webside, vebbside eller nettside?

Jeg registerer at formene vebbside, webside og nettside brukes om hverandre. Kan man velge fritt mellom disse ordene? Hva anbefaler dere at man bruker?

Svar

Alle de tre formene kan brukes, men nettside er anbefalt.

Nettside, vebbside og webside brukes om hverandre i allmenspråket. Nettside og webside er klart mest brukt, og søker vi i f.eks. avistekster, er det nettside som rår grunnen (ifølge avisdatabasen Retriever: 5926 nettside mot 247 webside i 2013). Dette er også den termen som er anbefalt av Språkrådets datatermgruppe, jf. artikkel i Språkrådets termwiki.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter