Virker være, virker å være

Stadig oftere ser jeg folk skrive at noe «virker å være» eller «virker være» slik og slik. Er det korrekt norsk eller påvirkning fra engelsk «seems to be»?

Svar

Dette er snarere påvirkning fra svensk «verkar vara», kanskje med indirekte støtte i engelsk. En annen trend på det samme betydningsområdet er «fremstår slik og slik».

Innsiget av «virker være» i norsk er av nyere dato, for det står ikke noe om uttrykket i Finn-Erik Vinjes bok Svecismer i moderne norsk fra 1972. Søk i avisbaser tyder på at uttrykket var uvanlig i norsk før syttiåra. Det er skrevet en masteravhandling om emnet.

Hva heter det fra før?

«Virker (å) være» er nok blitt en kurant formulering for mange i dag, særlig yngre mennesker, men det kan være god grunn til å velge noe annet. For mange språkbrukere virker uttrykksmåten ulogisk, nærmere bestemt pleonastisk (altså som smør på flesk).

På norsk heter det tradisjonelt ikke for eksempel «Hun virker være fornøyd» eller «fremstår (som) fornøyd».

Derimot heter det blant annet:

Hun virker fornøyd / Det virker som (om) hun er fornøyd
Hun ser fornøyd ut
(og stivere: Hun later til å være fornøyd)

Et annet eksempel er «Det virker å være et nytt fenomen». Her kan det passe med:

Det ser ut til å være et nytt fenomen
Det synes å være et nytt fenomen

Virker å være erstatter altså et helt knippe med uttrykk, og det er nok en grunn til at det vinner fram. Det er ikke avhengig av støtte i svensk eller engelsk for å spre seg.

Trendene

Nedenfor er et grovt bilde av utviklingen i aviskilder (nb.no, n-gram). Det tradisjonelle virker uten være er underrepresentert i grafene pga. søkevansker, det samme gjelder det nye fremstår/framstår slik og slik. Men utviklingstrekkene er klare nok.

 

 

De to siste isolert:

 

 

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:13.09.2017 | Oppdatert:28.01.2023