Virker være, virker å være

Stadig oftere ser jeg folk skrive at noe «virker å være» eller «virker være» slik og slik. Er det korrekt norsk eller påvirkning fra engelsk «seems to be»?

Svar

Dette er snarere påvirkning fra svensk «verkar vara», kanskje med indirekte støtte i engelsk.

Innsiget i norsk er av nyere dato, for det står ikke noe om uttrykket i Finn-Erik Vinjes bok Svecismer i moderne norsk fra 1972. Søk i avisbaser tyder på at uttrykket var uvanlig i norsk før syttiåra.  

På norsk heter det tradisjonelt ikke f.eks. «Hun virker være fornøyd», men blant annet:

Hun virker fornøyd / Det virker som (om) hun er fornøyd
Hun ser fornøyd ut
(og stivere: Hun later til å være fornøyd)

Et annet eksempel er «Det virker å være et nytt fenomen». Her kan det passe med:

Det ser ut til å være et nytt fenomen
Det synes å være et nytt fenomen

«Virker (å) være» er nok blitt en kurant formulering for mange i dag, særlig yngre mennesker, men det kan være god grunn til å velge noe annet. Det er forresten skrevet en masteravhandling om emnet.

Nedenfor er et grovt bilde av utviklingen i henholdsvis norske bokkilder (nb.no) og aviskilder (ATEKST). Merk at grafene bare viser forholdet mellom synonymene, og at det er mange feilkilder, særlig i den første figuren.

 

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter