Virker være, virker å være

Stadig oftere ser jeg folk skrive at noe «virker å være» eller «virker være» slik og slik. Er det korrekt norsk eller påvirkning fra engelsk «seems to be»?

Svar

Dette er snarere påvirkning fra svensk «verkar vara», kanskje med indirekte støtte i engelsk. En annen trend på det samme betydningsområdet er «fremstår slik og slik».

Innsiget av «virker være» norsk er av nyere dato, for det står ikke noe om uttrykket i Finn-Erik Vinjes bok Svecismer i moderne norsk fra 1972. Søk i avisbaser tyder på at uttrykket var uvanlig i norsk før syttiåra. Det er skrevet en masteravhandling om emnet.

Hva heter det fra før?

«Virker (å) være» er nok blitt en kurant formulering for mange i dag, særlig yngre mennesker, men det kan være god grunn til å velge noe annet.

På norsk heter det tradisjonelt ikke for eksempel «Hun virker være fornøyd» eller «fremstår (som) fornøyd».

Derimot heter det blant annet:

Hun virker fornøyd / Det virker som (om) hun er fornøyd
Hun ser fornøyd ut
(og stivere: Hun later til å være fornøyd)

Et annet eksempel er «Det virker å være et nytt fenomen». Her kan det passe med:

Det ser ut til å være et nytt fenomen
Det synes å være et nytt fenomen

Trendene

Nedenfor er et grovt bilde av utviklingen i aviskilder (nb.no, n-gram). (Det tradisjonelle virker uten være er underrepresentert i grafene pga. søkevansker, det samme gjelder det nye fremstår/framstår slik og slik. Men utviklingstrekkene er klare nok.)

 

 

De to siste isolert:

 

 

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter