Vindmølle eller vindturbin

Vi forsøker å være nøye med språket vi har i våre publikasjoner og på nett, og vi drøfter nå om den innretningen som lager strøm av vind, skal hete vindgenerator eller vindmølle. Noen her hevder at en mølle er noe som maler, f.eks. korn, og at dette ordet ikke kan brukes om noe som genererer strøm. Kan dere hjelpe oss?

Svar

I allmennspråket har det alltid vært vanlig å kalle hele installasjonen vindmølle. I samsvar med det har vi fått vindmølleparker og vindmølleprosjekter. Når det er relevant, skal man selvsagt bruke de teknisk korrekte termene vindkraftverkvindturbin o.a.

Dere får selv vurdere hvor teknisk det bør være. Vær forberedt på sinte tilbakemeldinger fra lesere som ikke vil akseptere at språket opererer på ulike presisjonsnivå.

Vindkraftverk var i sin tid en videreutvikling av vindmølla. I Aschehougs konversasjonsleksikon (1951) er fenomenet derfor omtalt som «vindmølle brukt til drift av elektrisk generator». I Gyldendals store konversasjonsleksikon (1972) står det «vindmølle el. vindmotor». 

Riktignok er ei mølle opprinnelig til å male noe med, men de møllelignende vindkraftmaskinene har alltid blitt omtalt som (vind)møller. Dette har vi fra dansk (se ordnet.dk). Dette at mølle kan stå for noe annet enn malemaskin, er vanlig i andre språk også. For eksempel kan nederlandske «windmolens» være til både maling, pumping og strømproduksjon.

Bokmålsordboka står det slik: 

mølle
1 (fabrikk)anlegg der en knuser eller maler noe, særlig korn, kvern papirmølle, valsemølle
2 maskin som omgjør arbeid tredemøllevindmølle

Merk også dette fra Bokmålsordboka:

vindmølle
1 mølle som drives av vindkraft
2 vindmotor

vindturbin 
turbin i vindmotor

Store norske leksikon sa det også slik, så sent som i desember 2016:

Vindmølle, vinddrevet mølle for maling av korn, mineraler o.a. Også vanlig betegnelse for en vindmotor eller vindturbin

Men senere er det skrevet om. Det står nå (2019) at vindmølle er en misvisende betegnelse for vindturbin. I andre artikler står det at vindmølle brukes «feilaktig», eller «mer upresist» om vindturbin eller vindkraftverk. Det er videre presisert at vindturbin = vindmotor, som utgjør en del av et vindkraftverk.

Det er litt sterkt sagt at vindmølle er misvisende. Der det er faglig relevant, må man selvsagt holde seg til nyansene i fagterminologien og skrive vindturbin eller vindkraftverk, men fagspråket har ikke alltid fasiten på hva som er akseptabel språkbruk i allmennspråket.

Det er ingen synd å kalle vindkraftverk vindmøller i dagligspråket. 

Til slutt: Noen skriver til oss og mener at både vindmølle og vindpark er forskjønnende ord som virker politisk tilslørende. Det er en litt annen sak som vi ikke går inn på her.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter