Vindmølle eller vindturbin

Vi forsøker å være nøye med språket vi har i våre publikasjoner og på nett, og vi drøfter nå om den innretningen som lager strøm av vind, skal hete vindgenerator eller vindmølle. Noen her hevder at en mølle er noe som maler, f.eks. korn, og at dette ordet ikke kan brukes om noe som genererer strøm. Kan dere hjelpe oss?

Svar

I allmennspråket har det alltid vært vanlig å kalle hele installasjonen vindmølle. Derfor snakker i nå om vindmølleparker og vindmølleprosjekter. Når det er relevant, skal man selvsagt bruke mer presise termer i samsvar med fagspråket.

Dere får selv vurdere hvor teknisk det bør være. Vær forberedt på reaksjoner fra lesere som enten ikke vil akseptere at språket opererer på ulike presisjonsnivå, eller som mener (ikke helt uten rett) at vindmølle er et forskjønnende ord.

Vindkraftverk var i sin tid en videreutvikling av vindmølla. I Aschehougs konversasjonsleksikon (1951) er fenomenet derfor omtalt som «vindmølle brukt til drift av elektrisk generator». I Gyldendals store konversasjonsleksikon (1972) står det «vindmølle el. vindmotor». 

Riktignok er ei mølle opprinnelig til å male noe med, men de møllelignende vindkraftmaskinene har alltid blitt omtalt som (vind)møller. Dette har vi fra dansk (se ordnet.dk). Dette at mølle kan stå for noe annet enn malemaskin, er vanlig i andre språk også; for eksempel kan nederlandske «windmolens» være til både maling, pumping og strømproduksjon. (Poenget her er ikke at dansk og nederlandsk skal legge føringer på norsk; vi bare nevner dette for å vise at mølle i vid betydning ikke er en logisk eller språklig umulighet.) Ei annen mølle som ikke maler, er tredemølla.

Bokmålsordboka står det slik: 

mølle
1 (fabrikk)anlegg der en knuser eller maler noe, særlig korn, kvern papirmølle, valsemølle
2 maskin som omgjør arbeid tredemøllevindmølle

Merk også dette fra Bokmålsordboka:

vindmølle
1 mølle som drives av vindkraft
2 vindmotor

vindturbin 
turbin i vindmotor

Store norske leksikon sa det også slik, så sent som i desember 2016:

Vindmølle, vinddrevet mølle for maling av korn, mineraler o.a. Også vanlig betegnelse for en vindmotor eller vindturbin

Men senere er det skrevet om. Det står nå (2019) at vindmølle er en misvisende betegnelse for vindturbin. I andre artikler står det at vindmølle brukes «feilaktig», eller «mer upresist» om vindturbin eller vindkraftverk. Det er videre presisert at vindturbin = vindmotor, som utgjør en del av et vindkraftverk.

Det er litt sterkt sagt at vindmølle er misvisende. Der det er faglig relevant, må man selvsagt holde seg til nyansene i fagterminologien og skrive vindturbin eller vindkraftverk, alt etter hva man sikter til, men fagspråket har ikke alltid fasiten på hva som er akseptabelt i allmennspråket.

Det er ikke noen stor saklig feil å kalle vindkraftverk vindmøller i dagligspråket.

Koselig med møller i parken?

Stadig flere skriver til oss og mener at både vindmølle og vindpark er forskjønnende ord som virker politisk tilslørende. Det er en litt annen sak. Det kan ikke være tvil om at disse ordene (og det eldre industripark) har positive konnotasjoner, og det er helt legitimt å problematisere politisk viktige ord som man mener er for positivt eller negativt ladde. Vi kan likevel ikke avskaffe alle ladde ord i språket, og i alle fall ikke forby dem på språkfaglig grunnlag.

Som i andre saker der tvang er uaktuelt, får man lytte til hverandre og vurdere om det finnes praktiske alternativ. Vi minner om at ord som kraftverk, anlegg og område står til rådighet.

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter