Ville vært eller ville ha vært?

Heter det ville vært eller ville ha vært, og ville gjort eller ville ha gjort?

Svar

Det er valgfritt og nesten en ren smakssak.

Du kan for eksempel la ditt eget talemål eller rytmiske hensyn avgjøre. 

Det er en tendens til at ha blir slipt bort med tida. Denne utviklinga ser du tydelig nedenfor, i grafene fra Nasjonalbibliotekets n-gramtjeneste.

Boksøk:

Et avissøk viser grovt sett det samme, men tendensen er tydeligere på slutten: enda mer ville vært og mindre ville ha vært.

Det samme mønsteret finner vi ved ville (ha) gjort, men ha står relativt sterkere i denne frasen enn i ville (ha) vært.

Overgangen skjedde tjue år tidligere i avisene, der det nå er minst dobbelt så mye ville gjort som ville ha gjort.

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:13.12.2020 | Oppdatert:29.05.2024