Vilkårlig og uvilkårlig

Hvis mattelæreren ber meg velge et vilkårlig tall, ber hun meg velge et tilfeldig tall spontant, altså ikke på nærmere vilkår (betingelser). Men en spontan handling eller bevegelse er noe som skjer uvilkårlig! Hvordan henger dette sammen?

Svar

Det er ganske komplisert. Vilkår betyr opprinnelig noe i retning av ‘viljevalg’. Men i adjektivet vilkårlig er det delvis blitt omvendt, eller i alle fall er ønsket og det bevisste valget ute av bildet. Det finnes jo vilkår som man ikke selv har satt, og de kan virke tilfeldige.

Et forsøk på forklaring følger. Vi garanterer ikke at framstillingen er helt korrekt.

Vilkårlig er tradisjonelt sett ‘etter egen vilje’ (etter eget godtykke). Når du får velge vilkårlig (som i mattetimen), er det meningen at du skal gjøre som du vil.

Men hva betyr det å ville? Når du kommer med et tall, er det fordi du på en eller annen måte vil det (har valgt det), men du har ikke bevisst valgt hvilket tall som skal melde seg for tanken. Det kom spontant. Det var ikke nødvendigvis tilfeldig (nerveaktiviteten bak har jo sine årsaker), men det kan virke slik. Og for læreren og oss andre virker det ubevisste og det bevisste valget ditt like tilfeldig.

Dette kan være grunnlaget for av betydningen av vilkårlig har forskjøvet seg fra ‘viljestyrt’ til ‘tilfeldig’.

I eksempelet ovenfor fikk du sette vilkåret uten at det ble hundre prosent viljevalgt. Verden rundt oss er full av vilkår (betingelser) som vi ikke har noen viljekontroll over i det hele tatt. Mange av dem stammer fra andres vilje i siste instans. Ordet vilkår brukes til og med om naturlige og sosiale betingelser som ingen har valgt. (Tidligere har adjektivet vilkårlig også kunnet bety ‘på (visse ytre) vilkår’, men det er en annen sak.)

Så har vi det uvilkårlige. Det er uten videre «tilfeldig» i den forstand at det ikke er bundet av noen persons vilkår eller overveielse. Det kan f.eks. være noe ufrivillig og «automatisk», som en refleks som slår ut før den bevisste viljen slår inn. Som vi har sett ovenfor, kan vilkårlig i praksis bety det samme. Men det betyr ikke alltid det samme.

Vilkårlighet varierer altså med nivået og perspektivet. Noe kan være vilkårlig på den ene måten og uvilkårlig på den andre. Når man får velge et vilkårlig tall (etter egen vilje), kan det godt hende at et visst tall melder seg tilsynelatende «uvilkårlig». Samtidig kan det finnes objektive vilkår for valget utenfor din vilje! 

For å sette det på spissen: Hvis en diktator styrer etter sin egen vilje («vilkårlig» i en viss forstand), kan andre oppleve det som tilfeldig (og «vilkårlig» i en annen betydning). Og hvis diktatoren handler spontant, basert på det som melder seg «uvilkårlig», virker styringen enda mer vilkårlig for undersåttene.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter