Vil du være snill Å eller snill OG hjelpe meg?

Hva er riktig her? Og hva med «være snill Å/OG»?

Svar

Hvis du vil gardere deg mot kritikk, bør du velge mellom disse to variantene i infinitiv:

  • være snill og hjelpe
  • være snill å hjelpe

Likeledes i imperativ:

  • vær snill og hjelp
  • vær snill å hjelpe

Og i preteritum

  • var snill og hjalp
  • var snill å hjelpe

Om det står snill, gildgrei eller vennlig, spiller ingen rolle for det grammatiske. Altså kan det hete både: Vær vennlig og hjelp meg! og Vær så vennlig å hjelpe meg!

Noen hevder at «være/vær snill å hjelpe» er ugrammatisk, men det er for sterkt sagt. Særlig på nynorsk og i dialekt er det tradisjon for denne formuleringen i tillegg til de andre.

Se utdypning på nettsidene våre, der det også er åpnet for kombinasjonen + og, som (først og fremst i imperativ: vær så snill og hjelp) har lang tradisjon i skriftspråket selv om den ikke består den såkalte fortidsprøven helt uten anmerkninger.

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:16.02.2016 | Oppdatert:03.10.2023