Vil du være snill Å eller snill OG hjelpe meg?

Hva er riktig her? Og hva med «være snill Å/OG»?

Svar

Hvis du vil gardere deg mot kritikk, bør du velge mellom disse to variantene i infinitiv:

  • være snill OG hjelpe
  • være snill Å hjelpe

Likeledes i imperativ: «vær snill og hjelp» eller «vær så snill å hjelpe». I preteritum: «var snill og hjalp» eller «var så snill å hjelpe».

Om det står snill, gildgrei eller vennlig, spiller ingen rolle for det grammatiske.

Noen hevder at «være/vær snill å hjelpe» er ugrammatisk, men det er for sterkt sagt. Særlig på nynorsk er det tradisjon for denne formuleringen i tillegg til de andre (vel å merke med ver/vere).

Se utdypning på nettsidene våre, der det også er åpnet for kombinasjonen + og, som (først og fremst i imperativ) har lang tradisjon i skriftspråket selv om den ikke består den såkalte fortidsprøven helt uten anmerkninger.

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:16.02.2016 | Oppdatert:22.03.2023