Valget mellom «A og B» og «A eller B»

Heter det 1) «å velge mellom pest og kolera» eller 2) «å velge mellom pest eller kolera»?

Svar

Det heter «å velge (enten) pest eller kolera», som i «Skal jeg velge pest eller kolera?», men i uttrykk med «mellom» bør du bruke «og». Altså slik:

å velge (enten) A eller B
å velge mellom A og B
et valg mellom A og B
valget mellom A og B

Det å skrive eller mellom infinitivsuttrykk er likevel så vanlig at det ikke kan regnes som galt. Eksempel:

å velge mellom å kjøre eller (å) ta fly til Bergen
å velge mellom å kjøre og å ta fly til Bergen

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:06.03.2022 | Oppdatert:25.05.2024