Uttale av sæd og væpnet

I radioen er det nå mange som uttaler ordene sæd og væpnet med æ-lyd. Hvordan kan det ha seg? Jeg hørte aldri noe annet enn e-uttale før.

Svar

Du har rett i at /sed/ og /vepne/ har vært det vanlige både i vanlig talemål og i uttale av bokmål og nynorsk

Her har det altså vært et tradisjonsbrudd i talemålet. Tydeligvis må mange ha lært disse ordene først gjennom lesning, og så har de tatt i bruk en rein leseuttale. 

I rettskrivinga bruker vi ofte æ i ord (eller former) som har sammenheng med ord (eller former) med å. Eksempler: 

  • ås (gud) heter i flertall æser
  • væte og væske har sammenheng med adjektivet våt
  • væpne kommer av våpen
  • sæd har sammenheng med verbet (å) så

Historisk er æ en såkalt i-omlyd av å. 

Det er oftest ikke noe i veien for å uttale ord med e og æ etter etter dialekten (altså med e for æ og æ for e der det måtte falle naturlig), men dialektgrunnlaget for /sæd/ og /væpne/ er tynt. Et enkelt råd er å bruke uttalen av væte og væske som mønster for uttalen av sæd og væpne

Det er ikke så rart at vi har hatt et tradisjonsbrudd i uttalen av sæd. Inseminasjon er jo ikke noe vanlig samtaleemne rundt kjøkkenbordet. Skriftuttalen med d røper at dette ikke er noe gammelt folkemålsord, men snarere en fagterm. Den stammer fra skriftfellesskapet med dansk. I særnorsk tradisjon har vi det beslektede intetkjønnsordet sæde med stum d, men det er reservert for planteriket. For dyresæd brukte man før helt andre ord.

En fordel med skriftuttalen /sæd/ er at ordet blir lettere å skille fra sed, som i sed og skikk og sedvane. Men det forutsetter at alle tar i bruk skriftuttalen, og det er både urealistisk og urimelig. Og uansett må vi leve med at /veske/ kan stå for både veske og væske

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:27.05.2022 | Oppdatert:25.06.2022