Utelatelsestegn – tre punktum med eller uten mellomrom foran?

Hva skal man bruke for å markere utelatt tekst, og hvordan?

Svar

Et avbrytningstegn eller utelatelsestegn finner du gjerne under betegnelsen ellipse i tekstbehandlingsprogrammet. Det er ett sammensatt tegn bestående av tre prikker.

Hvis man bryter av en setning mellom to ord, skal det være mellomrom før de tre prikkene. Etter et avbrutt ord settes prikkene uten mellomrom:

  • Det svir noe så …
  • Det svir noe så … Jeg tror jeg dør.
  • Det svir noe så innm…! ropte han
  • Det svir noe så innm…, sutret han

Komma, spørsmålstegn og utropstegn står rett etter prikkene uten mellomrom. Punktum etter prikkene sløyfes; det er tilstrekkelig markering av ny setning at det står stor forbokstav i setningen etter.

Tre prikker for utelatt tekst skal ha mellomrom på begge sider. Dersom de står i en parentes, kommer mellomrommene før og etter parentesen, ikke inni den:

  • Språkrådet […] hevder at det er slik.

En parentes viser tydeligere at det dreier seg om utelating i sitatet og ikke et avbrudd i originalteksten. Bruk gjerne hakeparentes.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter