Ut og stjæle hester?

Er bruken av «og» i romantittelen «Ut og stjæle hester» riktig, eller skulle det vært brukt «å» her?

Svar

Det er helt riktig med «og» i tittelen.

Riktignok er stjæle en infinitiv, og derfor ville kanskje noen vente infinitivsmerket å her. Men og kan også stå foran infinitiver, jf. «Det er viktig å spise og drikke før man stjeler hester».

Utelatt verb

Når vi regner og som riktig, er det fordi vi må tenke oss et utelatt dra e.l. foran ut. Da ser vi at det egentlig er to handlinger: Først drar en ut, og deretter stjeler en hester. Vi bruker og mellom slike sideordnede ledd, også når det første er sløyfet.

Hadde det stått «… ut for å stjæle …», ville å vært det korrekte. Men da ville tittelen vært en annen, med sterkere understreking av hensikt og vilje. I gamle dager kunne å alene bety ‘for å’ (jf. engelsk to). Derfor finner vi rett som det er formuleringen ut å i eldre tekster.

Stjæling med æ

Hvis det skulle finnes en språklig feil i tittelen, måtte det være skrivemåten stjæle for stjele, som rettskrivningen krever. Men den er bevisst valgt for å gi tittelen et muntlig og dialektfarget preg, og dette fungerer utmerket. I skjønnlitteratur finnes det egentlig ingen regler mot slikt. En mer tradisjonell østlandsform i den samme leia er forresten stæla, som det het i eldre Oslo-mål.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter