Ut og stjæle hester?

Er bruken av «og» i romantittelen «Ut og stjæle hester» riktig, eller skulle det vært brukt «å» her?

Svar

Det er helt riktig med «og». Det samme gjelder formuleringer som «skal ut og reise», «ut og spise» og lignende. Valget har ikke noe å si for meningen med uttrykkene, men i norsk rettskrivning er det altså «og» som regnes som riktig her.

Riktignok er stjæle en infinitiv, og derfor ville kanskje noen vente infinitivsmerket å her. Men og kan også stå foran infinitiver, jf. «Det er viktig å spise og (å) drikke før man stjeler hester».

Utelatt verb

Mange har lært den såkalte fortidsprøven og mener den taler for å. Prøven går ut på å sette det første verbet i fortid. Hvis det andre verbet da blir stående uendret i infinitiv, er å riktig, som her:

Nåtid: Jeg liker _ stjele
Fortid: Jeg likte _ stjele (ikke: likte og *stjal)
Altså: å stjele

Men hvorfor holder det ikke stikk nedenfor?

Nåtid: Skal ut _ stjele
Fortid: Skulle ut _ stjele (ikke: ut og *stjal)

Det er fordi vi regner med at det er et underforstått dra e.l. foran ut:

Nåtid: Skal (dra) ut _ stjele
Fortid: Skulle (dra) ut og stjele

Vi bruker og mellom sideordnede ledd (som infinitivene dra og stjele), også når det første er sløyfet.

Hadde det stått «… ut for å stjæle …», ville å vært det korrekte. Men da ville tittelen vært en annen, med sterkere understreking av hensikt og vilje. I gamle dager kunne å alene bety ‘for å’ (jf. engelsk to). Derfor finner vi rett som det er formuleringen ut å i eldre tekster.

Stjæling med æ

Hvis det skulle finnes en språklig feil i tittelen, måtte det være skrivemåten stjæle for stjele, som rettskrivningen krever. Men den er bevisst valgt for å gi tittelen et muntlig og dialektfarget preg, og dette fungerer utmerket. I skjønnlitteratur finnes det egentlig ingen regler mot slikt. En mer tradisjonell østlandsform i den samme leia er forresten stæla, som det het i eldre Oslo-mål.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:09.03.2016 | Oppdatert:25.01.2022